Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportNowe zasady wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Górze informuję, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)

Zdjęcie: Nowe zasady wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych


Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 sierpnia 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności nowy wniosek zamieszczony na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze www.pcprgora.samorzady.pl w zakładce druki do pobrania. Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się od 1 sierpnia 2017 r. na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (dzieci),
2) 10 lat- w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia,
3) W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.
W najbliższym czasie zmianie ulegnie rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Nowe wytyczne zamieszczone będą niezwłocznie na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.
Szczegółowych informacji udzielają Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Bożena Merta oraz pracownicy prowadzący obsługę administracyjną Monika Kospiczewicz-Konury – pokój nr 9 , Agata Kubicka – pokój nr 7.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.