Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Mistrzostwa w ZS im. gen. S. Kaliskiego
  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Górze informuje
  • II. Mickiewiczowski Turniej Szachowy
  • Profilaktyka mammograficzna – informacja NFZ
  • Międzypokoleniowe sadzenie drzew
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportObwieszczenie Starosty Górowskiego

Obwieszczenie Starosty Górowskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Naratów

Zdjęcie: Obwieszczenie Starosty Górowskiego


Na podstawie art. 23 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 700 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w świetlicy w Naratowie odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów oraz części wsi Bogucin, Łękanów, Żuchlów, gmina Niechlów.
Celem zebrania jest okazanie projektu scalenia oraz warunków objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Ponadto informuję, iż stosownie do art. 24 w/w ustawy uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie Staroście Górowskiemu zastrzeżenia do tego projektu.
Ze względu na wagę tematu zebrania, proszę wszystkich uczestników scalenia o udział w zebraniu.
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zm.) niniejsze obwieszczenie wywieszone na okres 14 dni od dnia 25 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niechlów, w Starostwie Powiatowym w Górze, we wsi Naratów, a także na stronie internetowej powiatu (http://powiatgora.pl/ogloszenia.html) i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.08.2017 r.


Plik do pobrania: obwieszczenie_naratow_zebranie_uczestnikow-11.09.2017.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.