Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport


Starostwo Powiatowe w Górze

Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

Położenie:

Starostwo Powiatowe w Górze

NIP: 693-18-38-688
Regon: 411 116 871
Nr rachunku bankowego:
- Starostwo Powiatowe w Górze:  68 2190 0002 3000 0048 3203 0101
- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:  41 2190 0002 3000 0048 3203 0102
- Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste:  14 2190 0002 3000 0048 3203 0103
- Depozyty:  57 2190 0002 3000 0048 3203 0105
Powiat Górowski

NIP: 693-19-57-453
Regon: 411 050 468
Nr rachunku bankowego: 61 2190 0002 3000 0058 3127 0101
 
telefon: 65/544 39 00
fax: 65/543 35 11
e-mail: sekretariat@powiatgora.pl
strona www: www.powiatgora.pl 
zeskanuj kod QR strony www:


                                               Newsletter                      Kanał RSS              Napisz do Starostwa
       
System Informacji Lokalnej


Nieodpłatna Pomoc Prawna

GÓRA

Adres pocztowy:

56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia), II piętro, pok.316
telefon: 65/544 39 93
Pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - piątek: 11:00 -15:00
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata

poniedziałek - środa, piątek:    7:00 -  9:00
poniedziałek - środa,  piątek: 18:00 - 20:00


WĄSOSZ
Adres pocztowy:
56-210 Wąsosz, ul. Zacisze 10D (Zespół Placówek Kultury) parter, pok.5
telefon: 65/543 79 36

Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata

czwartek: 14:00 - 18:00


Punkt informacyjny

telefon:
65/544 39 00 
 
Sekretariat
 
telefon:
65/544 39 00
fax:
65/543 35 11
e-mail: sekretariat@powiatgora.pl
  
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 8:00 -16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
  
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
- Przewodniczący Rady Powiatu w każdy poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00,
- Starosta Górowski w każdy poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00,
- Sekretarz Powiatu codziennie w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli dzień przyjmowania interesantów przypada w dzień wolny od pracy,
najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.

Uwaga!


Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usług pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN* przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Górze zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
Zgłoszenia można dokonać:
- telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu: 65/544 39 00, lub 65/544 39 03,
- faxem na numer : 65 5433511,
- przez e mail : sekretariat@powiatgora.pl lub sekretarz@powiatgora.pl
W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w urzędzie.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
*Wyjaśnienia:
1)polski język migowy (PJM)- naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych,
2)system językowo-migowy (SJM)- podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo- artykulacyjną,
3)sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)-podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.


Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Rewers - Przewodniczący Rady Powiatu
tel. 65/544 39 00
fax: 65/543 35 11
e-mail: przewodniczącyrady@powiatgora.pl
Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:
14:00 - 16:00 - poniedziałek

Starosta Górowski


Piotr Wołowicz – Starosta Górowski
tel.: 65/544 39 00
fax: 65/543 35 11
e-mail:  starostagora@powiatgora.pl
Przyjęcia interesantów:
12:00 – 16:00 - poniedziałek

Wicestarosta Górowski

Paweł Niedźwiedź - Wicestarosta Górowski
tel.: 65/544 39 00
fax:  65/543 35 11
e-mail:  wicestarosta@powiatgora.pl   

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Elżbieta Kwiatkowska - Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału
tel. 65/544 39 03
tel.kom. 609444240
e-mail:  sekretarz@powiatgora.pl
Mirosława Robakowska - Inspektor
tel. 65/544 39 02
e-mail:  m.robakowska@powiatgora.pl
Anna Michalska - Inspektor
tel. 65/544 39 04
e-mail: biuro.rady@powiatgora.pl
Agnieszka Ochman-Iskra - Inspektor
tel. 65/544 39 05
e-mail:  agnieszka.iskra@powiatgora.pl
Małgorzata Krukowska-Zdanowicz - Podinspektor
tel. 65/544 39 06
e-mail:  m.krukowska@powiatgora.pl
Rosanna Berus - Podinspektor
tel. 65/544 39 00
e-mail:  sekretariat@powiatgora.pl
Anna Gizicka - Młodszy referent
tel. 65/544 39 00
e-mail: a.gizicka@powiatgora.pl
Zbigniew Korol - Informatyk
tel. 65/544 39 01
e-mail:  informatyk@powiatgora.pl
Małgorzata Zawała - Sprzątaczka
Bogumiła Syczewska Sprzątaczka
Jan Wójcik - Robotnik gospodarczy
Radosław Majewski - Kierowca samochodu osobowego


Wydział Finansowy

Wiesław Pospiech - Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału Finansowego
tel. 65/544 39 50
tel.kom. 693458003
e-mail:  skarbnik@powiatgora.pl
Grażyna Bieganowska - p.o. Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
tel. 65/544 3955
e-mail: g.bieganowska@powiatgora.pl
Stanisława Dec - Księgowa

tel. 65/544 39 54
e-mail:  s.dec@powiatgora.pl
Alicja Kospiczewicz - Księgowa
tel. 6/ 544 39 53
e-mail: a.kospiczewicz@powiatgora.pl
Maria Bieleń - Kasjer
tel.65/544 39 52

Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Paweł Niewrzał - Naczelnik Wydziału
tel. 65/544 39 30
tel.kom. 603342431
e-mail: bos@powiatgora.pl
Aneta Birecka - Inspektor (sprawy ochrony środowiska)
tel. 65/544 39 31
e-mail:  a.birecka@powiatgora.pl
Robert Budnik - Podinspektor (sprawy ochrony środowiska)
tel. 65/544 39 32
e-mail: r.budnik@powiatgora.pl
Robert Hałaś - Inspektor (sprawy zamówień publicznych)
tel. 65/544 39 35
e-mail:  r.halas@powiatgora.pl
Florian Pojasek - Inspektor (sprawy budownictwa)
tel. 65/544 39 34
e-mail: f.pojasek@powiatgora.pl
Andrzej Samborski - Inspektor (sprawy budownictwa)
tel. 65/544 39 33
e-mail:  a.samborski@powiatgora.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Piotr Jankowski - Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy

tel. 65/544 39 20
tel.kom. 785858853
email:  geodezja@powiatgora.pl
Anna Głuszko - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. 65/544 39 19
e-mail: a.gluszko@powiatgora.pl
Alicja Penar - Specjalista

tel./65 544 39 23
e-mail;  a.penar@powiatgora.pl
Janusz Mycka - Inspektor
tel. 65/544 39 25
e-mail: j.mycka@powiatgora.pl
Danuta Lachowicz - Inspektor
tel. 65/544 39 21
e-mail:  d.lachowicz@powiatgora.pl
  Ilona Olejnik- Podinspektor
tel. 65/544 39 22
e-mail:  i.olejnik@powiatgora.pl
Krzysztof Birecki - Inspektor
tel. 65/544 39 29
e-mail:  k.birecki@powiatgora.pl
Zbigniew Dec - Specjalista
tel. 65/544 39 27
e-mail:  podgik@powiatgora.pl
Jolanta Borawska - Specjalista
tel. 65/544 39 28
e-mail: j.borawska@powiatgora.pl
Wojciech Marciniak - Specjalista
tel. 65/544 39 27
e-mail: podgik@powiatgora.pl
Ewa Korman - Podinspektor
tel. 65/544 39 26
e-mail: e.korman@powiatgora.pl
Bogusława Lipowicz - Podinspektor
tel.65/544 39 24
e-mail: b.lipowicz@powiatgora.pl
Jerzy Maciaszek - Podinspektor
tel. 65/544 39 17
email: j.maciaszek@powiatgora.pl
Ludwik Skoczylas - Specjalista
tel. 65/544 39 18
e-mail: l.skoczylas@powiatgora.pl

Wydział Komunikacji i Dróg

Obsługa interesantów:
8:15-14:30 - poniedziałek 
7:15-14:00 - wtorek - piątek
fax:
65/544 39 69
e-mail:
komunikacja@powiatgora.pl

Patrycjusz Miłaszewicz - Naczelnik Wydziału

tel. 65/544 39 60
tel.kom. 603342447
e-mail: p.milaszewicz@powiatgora.pl
Michał Zaremba - Inspektor (ewidencja pojazdów)
tel. 65/544 39 61
e-mail:  rejestracja@powiatgora.pl
Grzegorz Zabłocki – Podinspektor (ewidencja pojazdów)
tel. 65/544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl
Maria Pawlicka – Inspektor
(ewidencja kierowców)
tel. 65/544 39 64
Anna Adaszyńska - Inspektor (ewidencja kierowców)
tel. 65/544 39 63
Sylwia Bondzior - Inspektor (przedsiębiorczość regulowana)
tel.65/544 39 65
e-mail:  s.bondzior@powiatgora.pl
Irena Rybak – Inspektor (ewidencja pojazdów – Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu)
56-210 Wąsosz, Pl. Wolności 17
tel. 65/543 78 70 wew. 25
Andrzej Łaszewski – Specjalista  (sprawy zarządzania drogami i organizacji ruchu)
tel. 65/544 39 66
tel.kom. 782450452
e-mail: a.laszewski@powiatgora.pl

Andrzej Urbański – Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych

Eugeniusz Jaworski – Robotnik gospodarczy ds. robót drogowych

Punkt Informacji Drogowej
(Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1)
Udzielanie i zgłaszanie informacji o warunkach przejazdu na drogach i występujących na nich utrudnieniach
- pod numerami telefonu:
tel.: 65/544 39 48
tel. kom.: 782450452
fax: 65/544 16 47

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji


Sławomir Bączewski - Naczelnik Wydziału
tel.: 65/544 39 40
fax: 65 543 35 11
tel. komórkowy: 721939202
e-mail:  oswiata@powiatgora.pl
Katarzyna Antolak - Inspektor (sprawy oświaty)
tel: 65/544 39 41
e-mail:  k.antolak@powiatgora.pl
Irena Bulczyńska - Inspektor (sprawy kultury i promocji)
tel: 65/544 39 42
e-mail:  i.bulczynska@powiatgora.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego

e-mail:  pczk@powiatgora.pl

Tadeusz Juska - Kierownik Biura

tel. 65/544 39 12
tel.kom. 785858831
fax 65/544 39 18
e-mail; t.juska@powiatgora.pl
Stanisław Jabłoński - Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych
tel. 65/544 39 11
tel.klom. 785858832
e-mail; s.jablonski@powiatgora.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Obsługa interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 13.00

Aldona Strzelczak - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 65/544 39 39
fax: 65/543 35 11
e-mail: a.strzelczak@powiatgora.pl

Geolog Powiatowy

Obsługa interesantów:
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00

Robert Gelmuda - Geolog Powiatowy

tel. 65/544 39 08
fax: 65/543 35 11
e-mail:  geolog@powiatgora.pl

Archiwista


Anna Michalska - Archiwista
tel. 65/544 39 04
fax. 65/543 35 11
e-mail: biuro.rady@powiatgora.pl

Regionalny System OstrzeganiaNumery alarmowe
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.