Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Kuba Błaszczykowski spełnia marzenia
  • Obwieszczenie Starosty Górowskiego
  • Ogłoszenie o przetargu
  • Kwietniowe Mistrzostwa Ośrodka w Biegach Przełajowych
  • PT KRUS w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Na wykonanie zadania "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018" podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna
czytaj więcej...


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-go na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018.
czytaj więcej...


informacja z sesji otwarcia ofert
Dot. postępowania przetargowego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27-03-2018 r. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 000,00 zł brutto.
czytaj więcej...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Powiat Górowski: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018.
czytaj więcej...


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Powiat Górowski, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm. ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.
czytaj więcej...


Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
czytaj więcej... Poprzednie >> 

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.