Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dot. postępowania przetargowego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2017.
Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2017
Czytaj więcej...


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Powiat Górowski, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.
Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: Zakupu paliw płynnych dla pojazdów i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Górze w 2017 r.
Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Górze w 2017 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) określonego w art. 4 pkt. 8. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 348557 - 2016 z dnia 2016-11-22 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017
Czytaj więcej... Poprzednie >> 

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.