Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku
  • SKŁADANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW
  • Mammobus znów odwiedzi powiat
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportKoniec roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. w aulach górowskich zespołów szkół odbyły się uroczyste akademie kończące zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze

Zdjęcie: Koniec roku szkolnego 2018/2019


W Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Dyrektor Szkoły Krzysztof Szmydyński powitał zebranych na godzinę 9.00 w auli uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz zaproszonych gości słowami:
      „Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”.
      „Spotykamy się dzisiaj, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy i nauki. Doświadczaliśmy oczarowania tajemnicą, o której mówi Albert Einstein w przytoczonym cytacie. Poszukiwaliśmy prawdziwej sztuki i nauki. Każdy odkryty sekret wzbudzał zachwyt i zdziwienie. Jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia. Dzisiaj świętujemy, ciesząc się z zebranego żniwa tych odkryć. ”
Dyrektor gorąco powitał w murach szkoły Grzegorza Kordiaka – Wicestarostę Górowskiego, Sławomira Bączewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze, Krzysztofa Mielczarka – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, Adelę Brzozę – Przewodniczącą Rady Rodziców, Dorotę Mikołajczyk Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców oraz Joannę Mosiek – Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców.
      Krzysztof Szmydyński podziękował wszystkim za wytężoną pracę, działalność dydaktyczną i wychowawczą, podejmowanie licznych akcji charytatywnych, otwartość i wspaniałą atmosferę pracy. Podziękował pracownikom administracji i obsługi, którzy sprawiają, że życie społeczności szkolnej jest łatwiejsze.
      Wyraził wdzięczność Radzie Rodziców, wspomagającej działania nauczycieli i uczniów oraz aktywnemu Samorządowi Uczniowskiemu.
      „Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia-zakończył swoje przemówienie Dyrektor Krzysztof Szmydyński.
W dalszej części przemawiali zaproszeni goście. List od Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego odczytał Wicestarosta Grzegorz Kordiak, który złożył również gratulacje i życzenia we własnym imieniu. Podziękowania na ręce Dyrektora złożyły również przedstawicielki Rady Rodziców, Dorota Mikołajczyk i Joanna Mosiek.
Dyrektor i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz Stypendia Dyrektora Szkoły.
Ważną częścią uroczystości było pożegnanie absolwentów klas trzecich zasadniczych, którzy zdobywszy zawód mechanika, sprzedawcy, ślusarza, rolnika, fryzjera, kucharza, piekarza, montera i kilka innych, opuszczają mury Szkoły.
Nagrody i wyróżnienia za wzorową postawę na zajęciach praktycznych przyznał Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Krzysztof Mielczarek.
W drugiej części uroczystości zebrani obejrzeli humorystyczną część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy.
W przedstawieniu pod tytułem TeleSylwek uczniowie w żartobliwy sposób dokonali przeglądu istotnych wydarzeń z życia Szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Więcej zdjęć w galerii.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących uroczystość rozpoczęto o godzinie 10.00. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Magdaleny Mielczarek, w tym wyjątkowym dniu, uczniom i nauczycielom ZSO towarzyszyło wielu gości: Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Wawer wraz z radnymi Ryszardem Pietrowiakiem i Franciszkiem Nakonecznym, Sekretarz Powiatu Elżbieta Kwiatkowska, Skarbnik Powiatu Wiesław Pospiech, Dyrektor PCDNiPP-P w Górze Bernard Bazylewicz, Dyrektor POSiR w Górze Tomasz Krysiak, Komendant Powiatowy Policji w Górze podinsp. Jacek Gregor, Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Skiba wraz z Przewodniczącą Rady Szkoły Barbarą Zagórską oraz ks. Wiktor Trojnar w imieniu Proboszcza parafii św. Katarzyny ks. dziekana Henryka Wachowiaka.
Po przywitaniu gości, kadry pedagogicznej, emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, Dyrektor Szkoły szczególnie ciepło przywitała młodzież, która po raz ostatni w tym roku szkolnym zebrała się w auli.

      Dyrektor Szkoły podziękowała za wytężoną i owocną 10 miesięczną pracę. Wymieniła liczne zajęcia pozalekcyjne, projekty i dodatkowe zajęcia, w których młodzież uczestniczyła. Podkreśliła wkład pozyskanych środków w ramach projektów, dzięki którym udało się podnieść poziom kształcenia i wzbogacić ofertę o innowacje pedagogiczne: z matematyki w ramach projektu pn.: „Komputyka nasz sposób na poznanie i opisanie świata” w kl. III oraz w kl. II w ramach projektu „Informatyczne Zielone Garnizony” we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Szkoła realizuje również projekt „Innowacyjne nauczanie informatyki i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w LO Góra - KOMPUTYKA I ROBOTYKa”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

      Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, pogratulował bardzo dobrych wyników egzaminu gimnazjalnego oraz podziękował wszystkim za całoroczną ciężką pracę. W dowód uznania wręczył Dyrektor Magdalenie Mielczarek bukiet róż. Grupę 25 absolwentów Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, którzy zdali egzamin gimnazjalny powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, zaprosił na spotkanie do Starostwa Powiatowego.
Uczniom, rodzicom oraz kadrze pedagogicznej życzył wspaniałych, beztroskich i bezpiecznych wakacji.

      Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcami, przy wsparciu zaproszonych gości wręczyła uczniom świadectwa wraz z wyróżnieniami i nagrodami dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 odnieśli sukcesy.

      Starosta Górowski Kazimierz Bogucki ufundował trzy nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także pięć nagród w ramach szkolnego plebiscytu „Super Uczeń” w kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej.

      Osiągnięcia i wysokie średnie ocen doceniła również Dyrektor Magdalena Mielczarek wręczając 23 nagrody Dyrektora Szkoły.

      Dyrektor Magdalena Mielczarek podziękowała wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i Radzie Szkoły oraz Radzie Rodziców za partnerstwo, życzliwość i wsparcie. Podziękowania skierowała także do ks. Wiktora Trojnara, dla którego zakończenie roku szkolnego było zakończeniem jego pracy w ZSO.

      Zwieńczeniem uroczystości zakończenia roku szkolnego był nowy spektakl teatralny „Odnaleźć samego siebie” w wykonaniu aktorów Teatru Adamus w reżyserii Macieja Kostyka. Inspiracją do powstania sztuki stał się utwór T. Różewicza pod tym samym tytułem. „Odnaleźć samego siebie”, w którym poeta sugeruje, aby młodzież nie zatracała swojego prawdziwego wnętrza.

      Słowa podziękowania za zaangażowanie w trudną pracę, codzienny wpływ na młodych ludzi, kształtowanie ich wiedzy i pomoc w nabywaniu przez nich nowych umiejętności, skierował Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski do wszystkich nauczycieli i dyrektorów. Z treścią listu można zapoznać się w poniżej załączonym pliku pdf.

Więcej zdjęć w galeriiPlik do pobrania: list_men_-_zakonczenie_roku_szkolnego.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.