Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje
  • Dofinansowanie dla właścicieli lasów prywatnych
  • Wybrano Prezesa KZN w Górze
  • Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportStanowisko ds. zamówień publicznych

Do podstawowych zadań należy:


1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.
2. Ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych.
3. Opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych.
5. Udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie
zmówienia publicznego.
6. Udział w pracach komisji przetargowych i obsług a organizacyjna posiedzeń komisji
przetargowych.
7. Wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej.
8. Przygotowywanie umów o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych.
9. Opracowywanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych
zamówieniach publicznych.
10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
11. Prowadzenie rejestru umów starostwa dotyczących dokonywanych zakupów.
12. Organizacja i przeprowadzanie wszelkich zamówień w starostwie o wartości poniżej
30 000 euro.
13. Opracowywanie regulaminu i bieżący nadzór nad wykonywaniem regulaminu, realizacji
dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa
niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w starostwie.
14. Inne zadania wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych zlecone przez starostę.


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.