Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • ARiMR informuje
  • Dobre praktyki w pracy rolnika
  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
  • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  • Małe firmy w Małym ZUS
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportKonkurs „Moja SMART wieś”

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Konkurs „Moja SMART wieś”


"Smart village – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.
Cel konkursu
Organizatorzy poszukują pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Twórcy konkursu liczą również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawą, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stanie się bardziej przyjazna.
Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.
Jak wziąć udział w Konkursie?
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.
Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.
Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.
Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.
Wytyczne
W przypadku opisu należy przedstawić:
1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
2. Lata realizacji*;
3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.
* pozycje obowiązkowe
Terminy
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2019 roku.
Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.
Kryteria konkursu
Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.
Nagrody
Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
• I nagroda – 5000 zł
• II nagroda – 4000 zł
• III nagroda – 3000 zł
• oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.
Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dane kontaktowe:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
smart@irwirpan.waw.pl

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.