Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
  • Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
  • Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe
  • Ferie z plastyką w PCDNiPP-P w Górze
  • Godziny otwarcia aptek na terenie Powiatu Górowskiego
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportZ prac Zarządu Powiatu Górowskiego

W ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego. Zarówno 8 sierpnia jak i 19 sierpnia 2019 r. Zarząd przyjmował projekty uchwał Rady Powiatu Górowskiego oraz podejmował własne uchwały

Zdjęcie: Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego


W ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego.

8 sierpnia 2019 r. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Górowskiego w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski oraz w sprawie pozbawienia drogi nr 1102D Baranowice-Kowalowo kategorii drogi powiatowej.
Zarząd Powiatu Górowskiego podjął uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok, w sprawie zmiany uchwały nr 56/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze, w sprawie zmiany uchwały nr 74/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze, w sprawie uchylenia uchwały nr 75/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny za umieszczenie reklamy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie górowskim ( IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 sierpnia 2019 r. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Górowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038 oraz w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok.
Zarząd Powiatu Górowskiego podjął uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok oraz w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2019 r.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.