Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • XX edycja GÓRY GROSZA
  • Dla kogo są stypendia i jak je znaleźć?
  • PT KRUS w Górze informuje
  • XII edycja konkursu
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportX sesja Rady Powiatu Górowskiego

X sesja Rady Powiatu Górowskiego odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1

Zdjęcie: X sesja Rady Powiatu Górowskiego


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i par. 14 ust. 1 Statutu Powiatu Górowskiego zwołuję:
X Sesję Rady Powiatu Górowskiego, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.
W porządku obrad proponuję:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
10. Przyjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Górowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/161/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia
14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamontowania tablicy pamiątkowej.
13. Sprawozdania kierowników nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie Powiatu Górowskiego za 2018 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna urlopowania art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Ryszard Wawer

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.