Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
  • Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON  do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
  • Zespół Szkół w OSE
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • W marcu emerytury i renty w górę
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportZ prac Zarządu Powiatu Górowskiego

W ostatnim okresie odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego. Na posiedzeniach a dniach 26, 27 i 29 sierpnia 2019 r. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Górowskiego oraz wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Zdjęcie: Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego


26 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu Górowskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Górowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 96 poz. 2037 z późn. zm.) po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
27 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu Górowskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski.
29 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu Górowskiego przyjął wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Górowskiego oraz przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.