Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ferie na sportowo
  • SKŁADANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW
  • Prowadzisz firmę i chcesz wiedzieć czy masz dług? Dowiesz się tego z listu z ZUS.
  • Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich
  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWypowiedź Starosty o uruchomionych przewozach autobusowych

Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wypowiada się na temat uruchomienia przewozów pasażerskich na dwóch liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu górowskiego relacji Jemielno - Osłowice – Wąsosz oraz relacji Piotrowice Małe – Lubiel – Wąsosz

Zdjęcie: Wypowiedź Starosty o uruchomionych przewozach autobusowych


Kiedy 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, postanowiłem, że trzeba zrobić wszystko aby skorzystać z szansy na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych na terenie naszego powiatu. Praktycznie w większości małych miejscowości mieszkańcy zgłaszali problem z dojazdem do szkół, do pracy, do lekarza, do kina czy na zakupy. Niewątpliwie brak połączeń komunikacyjnych wpływa niezwykle negatywnie na rozwój lokalny. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
Kiedy obejmowałem funkcję Starosty Górowskiego deklarowałem, że będę współpracował z gminami dla ich rozwoju i tym samym rozwoju powiatu. Podjąłem działania, aby przy współudziale gmin skorzystać z szansy jaką daje ww. ustawa. To nie był wymóg ale dobra wola i wzajemna współpraca dla dobra publicznego. Współpraca z gminami nie jest tym samym tylko słowną obietnicą ale przekłada się na konkretne wspólne zadania.
Deklaracja współfinansowania przez Gminę Wąsosz i Gminę Jemielno przywrócenia dwóch linii autobusowych została zgłoszona 12 sierpnia 2019 r. na cyklicznym spotkaniu starosty, burmistrzów i wójtów Powiatu Górowskiego, gdzie Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź oraz Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska zadeklarowali partycypację w kosztach tego przedsięwzięcia, jakże ważnego z punktu widzenia lokalnych społeczności.
Przez koniec lipca i cały sierpień trwały prace mające na celu uruchomienie dwóch linii autobusowych. Zgłosiłem wniosek o wprowadzenie na X sesję odbywającą się 28 sierpnia 2019 r. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zorganizowanego przez Powiat Górowski. Niestety nie tylko, że nie wprowadzono tego punktu pod obrady ale radni na wniosek radnej Marioli Szurynowskiej wykreślili 8 głosami za, przy 7 przeciwnych punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski, tym samym został odrzucony mój wniosek dotyczący zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zorganizowanego przez Powiat Górowski. Wykreślenie tego punktu radni opozycyjni argumentowali brakiem pisemnej deklaracji gmin o współfinansowaniu tego zadania. Nie dając wiary moim zapewnieniom, że do złożenia takich deklaracji doszło 12 sierpnia 2019 r. na cyklicznym spotkaniu starosty, burmistrzów i wójtów Powiatu Górowskiego.
Wykreślenie tego punktu z obrad X sesji i pozostawienie tego bez dalszych działań pozbawiłoby odtworzenia połączeń autobusowych mieszkańców Baranowic, Czeladzi Małej, Czeladzi Wielkiej, Daszowa, Drozdowic Małych, Drozdowic Wielkich, Jemielna, Kamienia Górowskiego, Kowalowa, Lubiela, Łęczycy, Osłowic, Piotrowic Małych, Płosek, Psar, Stefanowa, Wąsosza, Wrzącej Śląskiej oraz Wrzącej Wielkiej. Co jest jeszcze bardziej bulwersujące to, to że zignorowano całkowicie moje tłumaczenie, że głównie chodzi o zapewnienie dowożenia dzieci i młodzieży z tych miejscowości do szkół. W tym momencie zadałem sobie pytanie dlaczego radni opozycji reprezentujący mieszkańców gminy Jemielno i Wąsosz głosują wbrew interesowi swoich mieszkańców oraz dlaczego radni opozycji z Góry głosują wbrew interesowi szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Nie należy również zapominać, ze stracilibyśmy bezpowrotnie szansę zdobycia niezwykle ważnych doświadczeń, niezbędnych do odtworzenia kolejnych połączeń autobusowych na terenie powiatu w 2020 roku.
Nie mogłem na to pozwolić, bo mieszkańcy nie mogą ponosić konsekwencji działalności politycznej opozycji – bo tak odbieram wykreślenie punktu z obrad sesji i uniemożliwienie dalszego działania w interesie ww. grupy mieszkańców Powiatu Górowskiego. Poprosiłem Burmistrza Wąsosza Pawła Niedźwiedzia i Wójt Gminy Jemielno Anitę Sierpowską o zawarcie porozumienia w formie pisemnej. 29 sierpnia złożyliśmy podpisy pod porozumieniem, w którym ustaliliśmy, że strony sfinansują do 33% ogółu kosztów na zasadach przejrzystości, rzetelności i gospodarności.
Następnie zwołałem posiedzenie Zarządu Powiatu Górowskiego, który złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego Ryszarda Wawera o zwołanie sesji nadzwyczajnej z najważniejszymi dwoma punktami porządku obrad - przyjęcia dwóch uchwał: uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski oaz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski. Przyjęcie tych dwóch uchwał w dniu 30 sierpnia 2019 r. było warunkiem i jednocześnie ostatnią szansą na podpisanie w tej sprawie umowy z wojewodą Dolnośląskim oraz z przewoźnikiem.
Radni przyjęli te uchwały jednogłośnie, za co na sesji podziękowałem. Nasuwa mi się jednak refleksja, że nie powinno się szafować interesem publicznym w imię interesów politycznych. Cieszę się ogromnie, że udało się nam te uchwały przyjąć, podpisać umowę zarówno z Wojewodą Dolnośląskim jaki z przewoźnikiem.
30 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Górowskim jako organizatorem publicznego transportu zbiorowego o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wojewoda dofinansuje przewozy w kwocie nie wyższej niż 8 112 zł.
30 sierpnia 2019 r. podpisana została również umowa pomiędzy Powiatem Górowskim a Milla Spółdzielnia w Lesznie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu górowskiego.
W wyniku wszystkich powyższych działań uruchomiono na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 r. 2 linie autobusowe relacji Jemielno - Osłowice – Wąsosz oraz relacji Piotrowice Małe – Lubiel – Wąsosz. Odczuwam z tego powodu wielką satysfakcję i radość. Nic tak nie cieszy jak zadowolenie mieszkańców.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła: Wojewodzie Dolnośląskiemu, Zarządowi Powiatu Górowskiego, radnym Rady Powiatu Górowskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Górze, w szczególności z Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Leszczyńskiej Spółdzielni Milla, która będzie realizatorem tych usług w 2019 r.
Będziemy zdobywać w tym roku doświadczenia i szykować się do złożenia kolejnych wniosków w 2020 r. ponieważ te dwie linie obudziły ogromne nadzieje pozostałych mieszkańców naszego powiatu na poprawę warunków ich życia.

Starosta Górowski
Kazimierz Bogucki

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.