Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • PT KRUS w Górze informuje
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Kampania informacyjna ZUS
  • Chcesz płacić „Mały ZUS”? Musisz to zadeklarować do 8 stycznia.
  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportDwadzieścia lat minęło, jak jeden...

14 listopada 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcona 20-leciu Teatru ADAMUS. Niebywała, kulturalna uczta w auli szkoły zgromadziła liczne grono znamienitych gości, absolwentów, uczniów, rodziców, przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji

Zdjęcie: Dwadzieścia lat minęło, jak jeden...


    W jubileuszowej uroczystości, na zaproszenie Dyrektor Szkoły Magdaleny Mielczarek, uczestniczyli m.in.: Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. zw. dr hab. Piotr Chruszczewski, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą Grzegorzem Kordiakiem, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź, Julian Kospiczewicz reprezentujący Poseł na Sejm RP Agnieszkę Soin, dr Anna Metera wieloletnia członkini jury konkursu recytatorskiego Adamus.
    Uroczystość uświetnili swoją obecnością również: Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper, naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego i gminy Góra, dyrektorzy placówek oświatowych i dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, przedsiębiorstw, prezesi stowarzyszeń, fundacji, towarzystw działających na terenie powiatu górowskiego, prezesi i przewodniczący Związków Zawodowych, górowscy artyści, byli i obecni aktorzy Teatru „Adamus” oraz nauczyciele, wychowawcy, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, młodzież liceum i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół, a także przedstawiciele lokalnych mediów.
    Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek. Odnosząc się do słów Mikołaja Gogola: „Teatr , to nie zabawa, lecz katedra, z której przekazuje się młodym ludziom lekcję żywego życia”, zaprezentowała zebranej w auli szkoły publiczności, krótką historię 20-letniej działalność Teatru „Adamus”.
A wszystko zaczęło się w 1999 roku z inicjatywy nauczyciela języka polskiego pana Macieja Kostyka, założyciela zespołu i pomysłodawcy kilkudziesięciu autorskich widowisk. Były wśród nich opowieści ukazujące realia współczesnego świata oraz spektakle nawiązujące do Tradycji Mickiewiczowskich, zapoczątkowanych przez nauczycielkę języka polskiego i łaciny panią Janinę Wlaźlak. Teatr „Adamus” ma na swoim koncie ponad 90 prestiżowych nagród w finałach prestiżowych konkursów literackich, recytatorskich, teatralnych i muzycznych na terenie całego kraju. Ponadto aktorzy „Adamusa” otrzymali też stypendia Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego przyznane przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Mistrzowie „żywego słowa”, ponadto z powodzeniem występowali na deskach krakowskiego Teatru Groteska, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatru Lalek we Wrocławiu czy francuskiego Colmar. Uczestniczyli również w Ogólnopolskich Zjazdach Szkół Mickiewiczowskich w Olsztynie i Ciechanowie. Niektóre występy były wielką nobilitacją, np. podczas dwukrotnego pobytu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, telewizyjnej rejestracji programu o działalności koła teatralnego, warszawskich koncertów promujących Młode Talenty, Dolnośląskiego Festiwalu Teatralnego „Pan Tadeusz Live”, Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego oraz Koncertów Galowych Międzynarodowego Konkursu Artystycznego w Turku.
    W przedsięwzięcia teatru wpisuje się 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, poświęconego twórczości Patrona Szkoły, który od 2001 roku odbywał się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Warto w tym miejscu podkreślić, że w gronie wielu uczniów występujących w Teatrze „Adamus” był Kamil Król i Paulina Korthals, którzy ukończyli studia teatralne i dzisiaj z powodzeniem rozwijają swoją karierę aktorską.
Wielką niespodzianką dla zgromadzonej w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze publiczności były życzenia przekazane „wirtualnie” przez nieobecnych na jubileuszu. Współpracującego z teatrem wybitnego aktora, jednocześnie absolwenta szkoły pana Zbigniewa Walerysia oraz Kamila Króla, Pauliny Korthals i Krzysztofa Ratnicyna, dziennikarza pieczołowicie dokumentującego wszystkie wydarzenia z życia teatru.
    Dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek słowami Narodowego Wieszcza Adama Mickiewicza „Ten jest największy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych” wyraziła swoją wdzięczność za wspieranie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych , które przyczyniły się do wspólnego promowania szkoły pomysłodawcy i twórcy Teatru „Adamus” Maciejowi Kostykowi, Następnie złożyła uroczyste podziękowania Staroście Górowskiemu Kazimierzowi Boguckiemu i Burmistrz Góry Irenie Krzyszkiewicz za ogromną życzliwość i wspieranie wszelkich przedsięwzięć Teatru „Adamus” i zadań szkoły. Podziękowała również Profesorowi oraz Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty za przybycie na dzisiejszą znamienitą uroczystość.
W dalszej części uroczystości, okolicznościowe przemówienia wygłosili Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki i Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. Natomiast pan Julian Kospiczewicz przekazał Maciejowi Kostykowi podziękowania w uznaniu zasług dla krzewienia Kultury Polskiej od posłanki na Sejm RP Agnieszki Soin. Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu złożyli również przedstawiciele placówek oświatowych Powiatu Górowskiego i Gminy Góra.
    Na zakończenie części oficjalnej twórca „Adamusa” Maciej Kostyk podzielił się swoimi wspomnieniami, anegdotami i zapadającymi w pamięć wydarzeniami z całego 20-lecia występów aktorów z zespołu teatralnego. - „Adamus” to można powiedzieć drugie dziecko zrodzone w 1999 roku. Związałem z nim całe swoje zawodowe życie podczas pracy w górowskim liceum. Inspiracją do powstania zespołu było stworzenie widowiska z okazji Dnia Patrona […] Jestem głęboko przekonany o tym, że dzięki „Adamusowi” udało się zaszczepić w sercach młodych ludzi pasję do obcowania ze sztuką. Pozwólcie, że dziś podzielę się swoimi i uczniowskimi refleksjami „zza kulis teatru” - powiedział Maciej Kostyk, po czym zaprezentował zdjęcia oraz anegdotyczne już dziś wydarzenia z życia teatru.
W kolejnej, jakże istotnej części uroczystości, zgromadzeni w auli szkoły widzowie, mogli uczestniczyć w pokazie najnowszego spektaklu Teatru „Adamus'” inspirowanego utworem Tadeusza Różewicza pt. „Odnaleźć samego siebie”, w którym poeta sugeruje, by młodzież nie zatracała swojego prawdziwego wnętrza. W poszczególnych scenach tego monumentalnego widowiska, wykonawcy skupiają się na ukazaniu życia człowieka we współczesnym świecie, zdominowanym przez kulturę masową. Reżyser widowiska wraz z aktorami stara się zachęcić do refleksji nad własnym życiem, wprowadzenia pozytywnych zmian pomimo tego, że nie zawsze droga do odzyskania własnej tożsamości może być łatwa. Młodzi ludzie nie powinni bać się ciszy lub samotności, ponieważ może być to cenna chwila do głębszej analizy własnego życia. W jednej ze scen, ku zaskoczeniu widzów, wystąpił reżyser spektaklu Maciej Kostyk. Na zakończenie spektaklu utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” wykonała Agata Śliwińska, przy akompaniamencie Dyrektora Domu Kultury w Górze Arkadiusza Gustawa.
    Wszyscy wykonawcy wraz z reżyserem zostali nagrodzeni wielką burzą oklasków i symboliczną różą za trud włożony w przygotowanie tego wielkiego i wspaniałego spektaklu, a wszyscy uczestnicy Jubileuszu zostali zaproszeni na słodką niespodziankę, bo jak pisał Adam Mickiewicz – „Niepodobna wieczerzy na później odkładać”.
Uroczystości towarzyszyły okolicznościowe wystawy dokumentujące 20-lecie działalności Teatru „Adamus” przygotowane przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Imponującą scenografię w auli szkoły wykonały Katarzyna Kaźmierczak i Lidia Łęgowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze oraz Magdalena Mielczarek, dyrektor LO w Górze.
Więcej zdjęć w galerii.

Reportaż "Życia Powiatu" z Jubileuszu XX-lecia Teatru ADAMUS
Tomasz Woźniczka
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.