Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • PCPR w Górze informuje
  • Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje
  • Tata z dzieckiem w domu
  • Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPlan zimowego utrzymania dróg 2013/2014

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych


Do celów prowadzenia i kontroli akcji zimowego utrzymania dróg w miesiącach od
listopada 2013 r. do końca ustania warunków zimowych wiosną 2014 r. Starostwo Powiatowe
w Górze uruchamia Punkt Informacji Drogowej w Górze, ulica Armii Polskiej 15.
Do obowiązków pracowników PID w okresie zimowego utrzymana dróg należy:
1. Zebranie informacji o prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg przez podmiot
wyłoniony w drodze przetargu.
2. Kontrola stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zgłaszanie nieprawidłowości do
wykonawcy ZUD.
3. Analiza i potwierdzanie zakresu pracy sprzętu.
4. Znajomość prognozy pogody oraz bieżącej sytuacji panującej na drogach.
5. Wzywania i dysponowania sprzętem do zimowego utrzymania dróg
6. Udzielanie informacji o warunkach przejazdu na drogach i występujących utrudnieniach
Nr telefonu/faksu: 65 544 45 27
Organizacja i prowadzenie bezpośrednich działań przy zimowym utrzymaniu dróg należało
będzie do wykonawcy z którym podpisana zostanie stosowna umowa.
W zależności od występujących warunków atmosferycznych oraz warunków ruchu na drogach
akcja zimowego utrzymania dróg będzie prowadzona wg następujących stanów:
1) Stan A- wszystkie drogi są przejezdne a warunki pogodowe zmieniają się w okresie
porannym- dyżur pełniony jest w godzinach 400 - 1200
2) Stan B- wszystkie drogi są przejezdne, a warunki pogodowe powodują liczne
utrudnienia i przerwy w ruchu pojazdów w godzinach porannych i wieczornychdyżury
pełnione są w godzinach 700 - 1500 i 2300 - 700 dnia następnego
3) Stan C- warunki zimowe i utrudnienia w ruchu pojazdów utrzymują się przez całą
dobę- dyżury pełnione są całodobowo
Decyzję o sposobie prowadzenia akcji zimowej podejmuje Starosta lub osoba przez niego
wyznaczona w stosownym zarządzeniu.
Prognozy krótkoterminowe z których korzystają pracownicy PID umieszczone są na
ogólnodostępnej stronie internetowej www.icm.edu.pl
Do zimowego utrzymania dróg przewiduje się zabezpieczyć następujący sprzęt:
1) Pług i piaskarkę z wynajętym nośnikiem- 1 sztuka
2) Pługi samochodowe z wynajętymi nośnikami- 5 sztuk w tym 4 pługi średnie i 1 pług
ciężki
3) Pługi ciągnikowe z własnymi nośnikami- 2 sztuki
4) Sprzęt i materiały, które zabezpiecza wykonawca:
- pługopiaskarka 2 szt.
- równiarka 1 szt.
- ładowarka 2 szt.
- zestaw niskopodwoziowy do transportu sprzętu- 1 szt.
Materiały używane do zwalczania śliskości zimowej w postaci mieszaniny żwirowo-solnej
25% w ilości łącznej min. 1000 ton zabezpiecza wyłoniony w drodze przetargu wykonawca ZUD


Plik do pobrania: zima_czesc_opisowa.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.