Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Spotkanie z Prezesem Szpitala Powiatowego w Rawiczu
  • Wybrano Prezesa KZN w Górze
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
  • Rewolucja, transformacja – gdzie jesteśmy dzisiaj?
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDAWANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KARTA INFORMACYJNA (KM-39A)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz.616).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej,
2. Dowód wpłaty.

III. Opłaty

25 zł – za wydanie karty parkingowej.

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, Góra, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie karty parkingowej można dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej.

IV. Termin załatwienia sprawy

Wydanie karty parkingowej następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544-39-46,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

• Odbiór karty parkingowej następuje osobiście.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.