Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

W związku z wejściem w życie w dniu 31 lipca 2020 roku nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z koniecznością dostosowania oprogramowania do nowych zapisów ww. ustawy informujemy o możliwych utrudnienia dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez Geoportal Powiatu Górowskiego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz