Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • VII Olimpiada „Solidarności” - eliminacje szkolne
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Ostrzeżenie!
  • Dzień w fotelu starosty – konkurs dla uczniów szkół średnich
  • Próbna Matura z Operonem
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportZasady zimowego utrzymania dróg powiatowych 2014/2015

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015


Do celów prowadzenia i kontroli akcji zimowego utrzymania dróg (ZUD) w miesiącach od listopada 2014 r. do końca ustania warunków zimowych wiosną 2015 r., Zarząd Powiatu Górowskiego uruchamia Punkt Informacji Drogowej (PID) wyposażony w :
• czynny telefon i fax do udzielania informacji i wydawania poleceń,
• sprzęt do komunikacji internetowej komputer, laptop z dostępem do Internetu,
• stację pogodową.

Do obowiązków pracowników PID w okresie zimowego utrzymana dróg należy:
1. Kontrola stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem, podejmowanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz zgłaszanie gotowości do podjęcia akcji odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach objętych zimowym utrzymaniem.
2. Prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie raportów o przebiegu ZUD.
3. Znajomość prognozy pogody oraz bieżącej sytuacji panującej na drogach.
4. Wzywania i dysponowania sprzętem do zimowego utrzymania dróg
5. Udzielanie informacji o warunkach przejazdu na drogach i występujących utrudnieniach.

Decyzję o sposobie prowadzenia akcji zimowej podejmuje Starosta lub osoba przez niego wyznaczona w stosownym zarządzeniu.

Prognozy krótkoterminowe z których korzystają pracownicy PID umieszczone są na ogólnodostępnej stronie internetowej www.icm.edu.pl

Do zimowego utrzymania dróg zarządca drogi przeznacza następujący sprzęt:
Pług i piaskarkę bez nośnika - 1 sztuka
Pługi samochodowe bez nośników - 5 sztuk w tym 4 pługi średnie i 1 pług ciężki.

Sprzęt i materiały, które zabezpiecza wykonawca:
- pługopiaskarka 2 szt.
- równiarka 1 szt.
- ładowarka 2 szt.
- zestaw niskopodwoziowy do transportu sprzętu- 1 szt.

Materiały używane do zwalczania śliskości zimowej w postaci mieszaniny żwirowo-solnej 25% w ilości łącznej min. 1000 ton zabezpiecza wyłoniony w drodze przetargu wykonawca ZUD, oraz przejmuje materiał znajdujący się na bazie sprzętowo materiałowej Starostwa Powiatowego w m. Niechlów w ilości 100Mg.

Zimowym utrzymaniem objęto 268 km dróg powiatowych w tym I standardem ZUD objęto 56,685km, II standard – 194,265 i III standard – 16,956km.

Do zwalczania śliskości zimowej wyznaczono miejsca niebezpieczne (łuki, wzniesienia, przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania i.t.p.) o łącznej długości 73,281km. W niesprzyjających warunkach w uzgodnieniu z zarządcą dróg ilość i zakres odcinków może ulec zmianie (lodowica, szadź).

Drogi lub odcinki dróg nie objęte ZUD :
1. 1092D Żuchlów - Szaszorowice
2. 1079D Sławęcice – Strumiena
3. 1080D Jastrzębia – Strumiena
4. 1067D Wioska - Radosław – łęgoń odcinek pomiędzy miejscowościami Nowa Wioska i Łęgoń
5. 1098D Jemielno - Cieszyny – psary odcinek pomiędzy miejscowościami Cieszyny i Psary
6. 1111D Pobiel - Zubrza - gr. powiatu

Długość odcinków dróg nie utrzymywanych zimą to 23,22km.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

I STANDARD
Opis stanu utrzymania drogi
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu >4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez Zarządcę Dróg
Dopuszczalne odstępstwa
Po ustaniu opadów śniegu
• Śnieg luźny do 6 godz.
• Śnieg zajeżdżony do 6godz,
• Zaspy do 6godz.
Od czasu stwierdzenia zjawisk
W miejscach wyznaczonych
• Gołoledź - 5 godz.
• Szron - 5 godz.
• Szadź - 5 godz.
• Śliskość - 6 godz.
• Lodowica - 5 godz.

II STANDARD
Opis stanu utrzymania drogi
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu >4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez Zarządcę Dróg
Dopuszczalne odstępstwa

Po ustaniu opadów śniegu
• Śnieg luźny do 8 godz.
• Języki śnieżne
• Zaspy do 8 godz.
• Dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 8 godz.
Od czasu stwierdzenia zjawisk
W miejscach wyznaczonych
• gołoledź - 8 godz.
• śliskość - 5 godz.
• lodowica - 5 godz.

III STANDARD
Opis stanu utrzymania drogi
Jezdnia, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu >4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez Zarządcę Dróg
Dopuszczalne odstępstwa
Po ustaniu opadów śniegu
• Śnieg luźny do 16 godz.
• Nabój śnieżny
• Zaspy do 24 godz.
• Dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godz
Od czasu stwierdzenia zjawisk
W miejscach wyznaczonych
• Gołoledź - 8 godz.
• Śliskość - 8 godz.

Szczegółowe zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte są w poniżej załączonych plikach pdf.


Plik do pobrania: 01_uchwala_zarzadu_powiatu_-_zimowe_utrzymanie_drog_2014.2015.pdf
Plik do pobrania: 02_zimowe_utrzymanie_drg_powiatowych_sezon_2014-2015.pdf
Plik do pobrania: 03_mapa_zimowego_utrzymania_drog_2014-2015.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.