Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • AKTYWNY SAMORZĄD - 2018 ROK
  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 r.
  • III sesja Rady Powiatu Górowskiego
  • Ewaluacja w szkołach CKPiU w Górze
  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportNieodpłatna Pomoc Prawna

Na terenie powiatu górowskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku położonym w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia) na II piętrze, pok. 316. Drugi z punktów mieści się w Wąsoszu przy ul. Zacisze 10D (Zespół Placówek Kultury) na parterze, pok. 5.

Zdjęcie: Nieodpłatna Pomoc Prawna


GÓRA
Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia), II piętro, pok. 316
telefon: 65/544 39 93
Pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - piątek: 11:00 -15:00
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - środa: 7:00- 9:30, 18:00-20:00
piątek: 7:00-9:30, 15:00-17:00

WĄSOSZ
Adres pocztowy:
56-210 Wąsosz, ul. Zacisze 10D (Zespół Placówek Kultury) parter, pok. 5
telefon: 65/543 79 36
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata
czwartek: 14:00 - 18:00

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. , poz. 1206 oraz z 2015r., poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
8) kobiecie, która jest w ciąży (co wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
5) udzielenie pomocy prawnej poza kolejnością kobiecie w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.