Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu górowskiego w okresie pandemii już trzeci miesiąc organizują wzmożone nauczanie online wykorzystując e-learning. W tych działaniach wspiera je Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze działający w PCDNiPPP

Najlepsze okazują się rozwiązania systemowe. Oznacza to, że oprócz komunikatora nauczyciele mają do dyspozycji także inne narzędzia, które można wykorzystać w pracy zdalnej np.  edytory tekstu, programy prezentacyjne i edukacyjne, arkusze kalkulacyjne, które działają z wykorzystaniem chmury i umożliwiają pracę grupową.

 

Szkoły, które zarejestrowały swoje domeny w Google mają do dyspozycji wszystkie narzędzia, w tym Google Meet, takie same, które na co dzień są dostępne komercyjnie na rynku w Google dla Firm, z tą różnicą, że mają je za darmo.

 

Google Meet jest to narzędzie do komunikacji wideo dla grup liczących do 250 osób. Szkoły i placówki, które dysponują usługą Google Suite organizują swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi online. Są to np. plany zajęć, powiadomienia uczniów i rodziców, lekcje wideo online, spotkania rad pedagogicznych, spotkania z rodzicami czy listy obecności.


PCDNiPPP w Górze od lat wspiera dyrektorów w procesie rejestracji szkół w Google Suite a także prowadzi szkolenia we wdrażaniu tej usługi. W czasie trwania pandemii są to oczywiście szkolenia online. PCDNiPPP na bieżąco pomaga także w procesie rejestracji na Google Meet z  wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej, prowadzi również szkolenia rad pedagogicznych, organizuje zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że Google Suite, to w pełni bezpieczna szyfrowana platforma edukacyjna.


Natomiast nauczyciele pracujący w PCDNiPPP w Górze  w czasie pandemii doskonalą swoją wiedzę i umiejętności także z wykorzystaniem narzędzi do edukacji zdalnej, uczestniczą w zdalnych spotkaniach rady pedagogicznej, prowadzą sieci współpracy i samokształcenia, organizują indywidualne spotkania online z nauczycielami.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz