Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • PT KRUS w Górze informuje
  • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  • Śmieci przy drodze
  • Podpisanie porozumienia z PFRON
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-go na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018.

Zdjęcie: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr sprawy BD.272.2.2018
Góra, dnia 5 kwietnia 2018 r.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-go na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Starosta Górowski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Spółka Jawna
Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko 56-200 Góra, ul. Wrocławska 111

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły oferty firm:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ćwik” s. c., ul. Witosa 13, 56-160 Wińsko,
kwota: 437 265,00 zł, gwarancja 36 miesięcy [liczba uzyskanych punktów: 95,44]
2. Przedsiębiorstwo Drogowo–Melioracyjne„DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna
ul. Wrocławska 111, 56 – 200 Góra
kwota: 404 055,00 zł, gwarancja 36 miesięcy, [liczba uzyskanych punktów: 100,00]

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz kodeks cywilny.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


Środki ochrony prawnej Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579)

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.