Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Spotkanie z mieszkańcami
  • „Morza szum, ptaków śpiew…”- turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu
  • Zacieśnianie współpracy
  • AKTYWNY SAMORZĄD - 2019 ROK
  • Patrycja i Aleksandra w Olimpiadzie Solidarności
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport„Kto nam dał Niepodległą Polskę?”

23 maja 2018 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zdjęcie: „Kto nam dał Niepodległą Polskę?”


Pod hasłem „Kto nam dał Niepodległą Polskę?” odbyła się 23 maja 2018 roku inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze o godz. 10.00 odbyła się uroczysta akademia rocznicowa, w której, na zaproszenie Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza i Wicestarosty Pawła Niedźwiedzia, uczestniczyło wielu znamienitych gości: Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz, reprezentował zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, starostowie i wicestarostowie I, II, III kadencji i radni poprzednich kadencji powiatu górowskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Pietrowiak oraz radni powiatu górowskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze Jerzy Kubicki oraz radni Miasta i Gminy Góra, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie podpułkownika Piotra Mielniczuka, reprezentował major Jarosław Żeglarski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze Krzysztof Panocha, Komendanta Powiatowej Policji w Górze kom. Krzysztofa Cichlę reprezentował zastępca podinspektor Jacek Gregor, Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska Tomasza Multańskiego reprezentował zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska Piotr Główczyński, Dziekan Dekanatu Góra Zachód ksiądz Arkadiusz Wysokiński oraz emerytowana nauczycielka języka polskiego i łacińskiego Liceum Ogólnokształcącego pani profesor Janina Wlaźlak, naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego i gminy Góra, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, przedsiębiorstw, banków, prezesi stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, które działają i służą nam w naszym codziennym życiu, prezesi i przewodniczący Związków Zawodowych, artyści powiatu górowskiego i gminy Góra oraz nauczyciele, wychowawcy i młodzież Zespołu Szkół im Sylwestra Kaliskiego w Górze i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze.
Na początku uroczystości zostały wprowadzone poczty sztandarowe oraz została przy dźwiękach Hymnu Państwowego wciągnięta na maszt flaga narodowa.
Powitania wszystkich zaproszonych gości uczestniczących w dzisiejszej uroczystości dokonała gospodarz imprezy, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Magdalena Mielczarek. Następnie wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym zwróciła szczególną uwagę na doniosłe znaczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości po wielu latach niewoli. - „Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni... Ale ten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich przecież zawieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe jak wtedy – 11 listopada 1918 roku. W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja. Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? - zwróciła się w końcowej części swojego przemowy do uczestniczących w uroczystości gości dyrektor szkoły.
Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Górowskiego Piotr Wołowicz, który podkreślił że obecny rok dokumentuje wiele ważnych dla naszej historii narodowej wydarzeń, z tego względu ma szczególny charakter naznaczony rocznicowymi obchodami Święta Niepodległości. Następnie przedstawił program Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości obfitujący w wiele atrakcyjnych dla górowskiego środowiska propozycji.
W kolejnej części uroczystości okolicznościowy referat po tytułem „Kto nam dał Niepodległą Polskę”, wygłosił nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mirosław Wesołowski. Nakreślił w nim wkład wielu pokoleń Polaków, by nasza Ojczyzna była niepodległa oraz w dalszym ciągu się rozwijała.
W imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz wystąpił Andrzej Rogala, który podkreślił, ze Narodowe Obchody Święta Niepodległości wpisują się również w historię naszych „małych Ojczyzn”.
W drugiej części uroczystości odbył się Koncert Inauguracyjny pod hasłem: „Kto nam dał Niepodległą Polskę?”. Program przygotowany przez nauczycielkę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Alicję Sajdak wypełniły utwory w wykonaniu uczniów szkoły. Zebrani w auli goście mogli usłyszeć piosenki - „Biało-czerwona”, „Powrócisz tu”, „Biały krzyż”, „Marsz Pierwszej Brygady” i „Rota” oraz wiersze - „Dla ojczyzny”, „Pomyśl przez chwilę”, „Krzyż”. Swoje umiejętności wokalne i recytatorskie zaprezentowały: Róża Mazurczak, Aleksandra Wójcik, Weronika Szymańska, Natalia Kida, Maja Oporowicz, Kinga Dębowicz. Natomiast w zbiorowej recytacji wiersza „To jest polska” wystąpili uczniowie klasy IIa LO.
W kolejnej odsłonie koncertu miało miejsce wspólne z chórem złożonym z uczniów klasy II i III Gimnazjum Dwujęzycznego, odśpiewanie niepodległościowych piosenek patriotycznych - „Legiony”, „Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”, „Płynie Wisła, płynie” i „Jak długo w sercach naszych”. Każdy z uczestniczących w koncercie gości otrzymał specjalnie wydany na tą uroczystość śpiewnik pod tytułem „Kto nam dał Niepodległą Polskę?” z tekstami prezentowanych piosenek.
Na zakończenie uroczystości inauguracyjnej Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wystąpiła dyrektor ZSO w Górze Magdalena Mielczarek. W swym podsumowującym wystąpieniu zaproponowała: „Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym – takim, z którym będą się liczyć inne narody. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń” - podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektor szkoły.
Następnie słowa podziękowania złożyła pod adresem wszystkim zebranych w auli szkoły gościom za udział w dzisiejszej inauguracji powiatowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a w szczególności dyrektorowi Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli panu Bernardowi Bazylewiczowi za pomoc przy organizacji uroczystości, dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego Ewie Gano i nauczycielom za przygotowanie scenografii, nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze za poświęcony czas, zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu całej gali. Osobne podziękowania przekazała też pocztom sztandarowym Straży Pożarnej, Policji, Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza i Zespołowi Szkół im Sylwestra Kaliskiego w Górze.
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście i uczestnicy koncertu zostali zaproszeni w imieniu Starosty Górowskiego do skosztowania specjalnie przygotowanego na tą okazję „Tortu Niepodległościowego”. Tym „słodkim akcentem” zakończyła się inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczystość uświetniła też wystawa pod hasłem „100-lecie Niepodległości Polski” przygotowana przez uczniów klasy II i III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze pod kierunkiem Tomasza Woźniczki, nauczyciela historii i wos.

PROGRAM POWIATOWYCH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

3 kwiecień 2018 r. - III Powiatowy Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas I-III pt." Kto ty jesteś? - Polak mały" – wystawa w PCDNiPP-P w Górze,

5 kwietnia 2018 r. - XVIII Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych pod hasłem "Rok dla Niepodległej " - finał

20 kwietnia 2018 r. XVIII Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych pod hasłem "Rok dla Niepodległej " – podsumowanie i wręczenie nagród

26 kwietnia 2018 r. XV Powiatowy Przegląd Artystyczny dla przedszkolaków i uczniów klas I - III pt." Kto ty jesteś? - Polak mały"

3 maja 2018 r. – rozpoczęcie wystawy nawiązującej do odzyskania niepodległości w Pracowni Historii Ziemi Górowskiej

18 maja 2018 r. - VII Górowska Noc Muzealna - po hasłem "Szli na zachód osadnicy" - Inscenizacja w Parku Solidarności

23 maja 2018 r. godz. 10.00 – Inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (ZSO w Górze)

3 maja-5 listopada 2018 r. – Wystawa nawiązująca do odzyskania niepodległości w Pracowni Historii Ziemi Górowskiej (PCDNiPPP w Górze)

3 kwietnia-5 listopada 2018 r. – Wystawa prac konkursowych III Powiatowego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków i uczniów klas I-III "Kto ty jesteś? - Polak mały" (PCDNiPPP w Górze)

7 czerwca 2018 r. – Piknik rekreacyjno-historyczny (POSiR w Górze)

1 lipca-5 listopada 2018 r. – Wystawa okolicznościowa "Rozwój przestrzenny Góry po II wojnie światowej" (PCDNiPPP w Górze)

5 sierpnia 2018 r. – Zawody wędkarskie o Puchar Starosty (PZW Koło Góra Miasto)

17 września 2018 r. – Konkurs plastyczny „Ja patriota” (SOSW w Wąsoszu)

18 października 2018 r. – VII Batalia Historyczna "Odzyskanie niepodległości przez Polskę" (PCDNiPPP i ZSO w Górze)

24 października 2018 r. – V Powiatowe Dyktando "Nie tylko dla Orłów" pod hasłem "Rok dla
Niepodległej" (PCDNiPPP w Górze)

6 listopada 2018 r. – Uroczystość podsumowująca Powiatowe Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączona z obchodami 20-lecia Powiatu Górowskiego.

Więcej zdjęć w galerii.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.