Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Co łączymy z Ojczyzną, a co z Narodem i Europą?
  • Ogłoszenie o naborze wniosków
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  • Jak bezpiecznie użytkować butle gazowe?
  • Komunikat PCPR w Górze
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportXXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1

Zdjęcie: XXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego


W porządku obrad proponuję:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Górowskiego na lata 2018 – 2038.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Powiatu Górowskiego.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Górowskiego na okręgi wyborcze
w wyborach do rady powiatu.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1102D BARANOWICE – KOWALOWO
kategorii drogi powiatowej.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1109D BOROWNA – GR. WOJ.
kategorii drogi powiatowej.
16.Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Powiatu Górowskiego.
17.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Górowskiego
za 2017 r.
18.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Górowskim za 2017 r.
19.Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w powiecie za 2017 r.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.Wolne głosy i wnioski.
22.Zakończenie obrad.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Ryszard Pietrowiak

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.