Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Turniej piłki siatkowej i festyn strażaków
  • Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego
  • AKTYWNY SAMORZĄD - 2019 ROK
  • Krajowe Biuro Wyborcze zaprasza
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportEwaluacja w szkołach CKPiU w Górze

W dniach 27 kwietnia – 31 maja 2018 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadził ewaluację w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej dla Dorosłych – szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

Zdjęcie: Ewaluacja w szkołach CKPiU w Górze


      W dniach 27 kwietnia – 31 maja 2018 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadził ewaluację w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej dla Dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze.
      W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Górze badaniem w formie ankiety i wywiadu grupowego objęto 31 słuchaczy i 23 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji.
      W Szkole Policealnej dla Dorosłych podobnym badaniem objęto natomiast 41 słuchaczy i 28 nauczycieli. Przeprowadzono, podobnie jak w liceum, wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji.
Na podstawie zebranych danych zostały sporządzone raporty, które obejmują podstawowe obszary działania tych szkół. Raporty zawierają również istotne wnioski:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Górze:
1. Planowanie, organizacja i doskonalenie procesów edukacyjnych realizowanych w oparciu o powszechne korelowanie treści z różnych dziedzin, służy rozwojowi słuchaczy.
2. Nauczyciele powszechnie angażują się w pracę zespołów nauczycieli przedmiotów zawodowych, podejmują w tym zakresie różnorodne działania, które sprzyjają rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych.
3. Wykorzystywanie w procesie nauczania przykładów z życia codziennego oraz ćwiczeń praktycznych wpływa pozytywnie na aktywność słuchaczy w czasie zajęć i sprzyja tworzeniu właściwej atmosfery nauki.
4. Słuchacze szkoły mają realny wpływ na sposób organizowania i przebieg uczenia się.
5. Nauczyciele powszechnie formułują oczekiwania wobec słuchaczy i skutecznie zapoznają ich z celami zajęć, a stosowane przez nich metody i formy nauczania są dostosowane do potrzeb słuchaczy i motywują ich do uczenia się.
6. Nauczyciele powszechnie oceniają uczących się zgodnie z przyjętymi w placówce zasadami, a stosowane przez większość uczących ocenianie oraz przekazywana przez nich informacja zwrotna jest użyteczna dla większości słuchaczy. Większość nauczycieli podejmuje skuteczne działania sprzyjające dobrym relacjom i pozytywnej atmosferze uczenia się.
7. Nauczyciele podczas zajęć dają słuchaczom wskazówki kształtujące kompetencje dotyczące jednak nie robią tego powszechnie.
8. Badania przeprowadzane w szkole są wykorzystywane do poprawy jakości procesów edukacyjnych. Nauczyciele znają ich wyniki, formułują adekwatne do potrzeb rekomendacje oraz podejmują na ich podstawie działania przynoszące wymierne efekty.
9. Monitorowanie działań przez nauczycieli ma charakter systemowy, służy podejmowaniu refleksji nad ich efektywnością pozwala osiągać sukcesy zarówno w zakresie kształcenia jak i wychowania.
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Górze:
1. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych uwzględnia indywidualne potrzeby słuchaczy i sprzyja ich rozwojowi. Nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia i motywują słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie podniesienia jakości pracy dydaktycznej i rozwiązywaniu problemów.
3. Szkoła planuje i realizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający nabywaniu przez słuchaczy wiadomości i umiejętności przydatnych w zawodzie oraz przygotowuje ich do funkcjonowania na rynku pracy. Formułowane przez nauczycieli cele i oczekiwania są zrozumiałe dla słuchaczy, co ma wpływ na ich odpowiedzialny stosunek do uczenia się.
4. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb słuchaczy oraz sposób informowania ich o postępach w nauce, pełnią funkcję motywującą i tworzą atmosferę sprzyjającą do nabywania przez nich wiedzy.
5. Nauczyciele podejmują działania rozwijające u słuchaczy umiejętność uczenia się.
6. Szkoła prowadzi analizę wyników egzaminów zewnętrznych, formułuje wnioski, które wykorzystuje do podejmowania działań służących poprawie jakości nauczania oraz motywowaniu słuchaczy do przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
      Wysoka ocena szkół zajmujących się kształceniem osób dorosłych w powiecie górowskim, bezpłatne dla słuchaczy nauczanie, możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie technika w atrakcyjnych zawodach:
• technik administracji,
• technik masażysta,
• technik bhp,
• technik geodeta,
• technik rachunkowości,
• technik usług pocztowych i finansowych,
• technik informatyk,
• opiekun osoby starszej,
• opiekun w domu pomocy społecznej,
• opiekunka środowiskowa,
• opiekun medyczny,
• opiekunka dziecięca,
• florysta,
które znacznie podnoszą szanse na znalezienie pracy nie tylko w Polsce ale również w krajach Unii Europejskiej, sprawiają, że warto uzupełnić i podnieść swoje wykształcenie w dorosłym życiu. Jak mawia przysłowie na naukę nigdy nie jest za późno.
      Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki w szkołach lub na kursach w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze. Szczegółowe informacje zawarte są na www.ckpiu.edu.pl/stronie internetowej CKPiU w Górze lub w sekretariacie Centrum: 56-200 Góra, ul. Głowackiego 1 tel. 65/543 24 68 lub 65/543 23 75
Zadbaj o swoją przyszłość!


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.