Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 r.
  • Spotkania z włodarzami gmin
  • Aktywny Samorząd - 2019 rok
  • Finał konkursu o Armii Krajowej
  • AKTYWNY SAMORZĄD - 2019 ROK
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWykaz klauzul informacyjnych

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Górze

Zdjęcie: Wykaz klauzul informacyjnych


Klauzula informacyjna OR-1.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-2.
Oświadczenia majątkowe


Klauzula informacyjna OR-3.
Sprawy osobowe radnych Radych Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-4.
Udostępnianie informacji publicznej


Klauzula informacyjna OR-5.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Starosty Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-6.
Rejestr petycji składanych do Starostwa Powiatowego w Górze


Klauzula informacyjna OR-7.
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa


Klauzula informacyjna OR-8a.
Obsługa sekretariatu - rejestr teleadresowy interesantów


Klauzula informacyjna OR-8b.
Obsługa sekretariatu - ewidencja poczty przychodzącej intraDok


Klauzula informacyjna OR-8c.
Obsługa sekretariatu -ewidencja poczty wychodzącej


Klauzula informacyjna OR-9a.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – akta osobowe


Klauzula informacyjna OR-9b.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – program system KADRY+


Klauzula informacyjna OR-10.
Ewidencja organizacji pozarządowych Powiatu Górowskiego (stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, fundacji, OSP)


Klauzula informacyjna OR-11.
Nieodpłatna pomoc prawna


Klauzula informacyjna OR-11a
Nieodpłatna pomoc prawna - nabór kandydatów do komisji konkursowej


Klauzula informacyjna OR-12.
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro


Klauzula informacyjna OR-13.

Sprowadzanie zwłok z zagranicy


Klauzula informacyjna OR-14.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.