Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020
  • Dwadzieścia lat minęło, jak jeden...
  • Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Górowskiego
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje
  • „Bezpieczne lato na wsi”
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPrzebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych

W oparciu o przekazany przez Powiat Górowski w formie darowizny Gminie Góra budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Górze realizowany jest projekt partnerski „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych”

Zdjęcie: Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych


Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, jak i również aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Góra poprzez stworzenie 2 mieszkań chronionych dla łącznej liczby 12 osób.
Mieszkanie chronione, zgodnie z definicją jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewni warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Dwa miejsca
w mieszkaniu chronionym będą dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.
Projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020 Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 finansowanych ze środków EFS dotyczących zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem.
Całkowity koszt projektu wynosi: 1 281 695,74 zł
Wydatki kwalifikowane razem: 1 144 902,05 zł
Dofinansowanie: 973 166, 76 zł.
Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Góra, a partnerami Powiat Górowski
i Lokalna Grupa Działania. Lider jest odpowiedzialny za całość realizacji rzeczowej i finansowej przedsięwzięcia, za osiągnięcie efektu rzeczowego oraz za trwałość Projektu, w tym pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Partnerstwo polegać będzie na współpracy z Gminą Góra w zakresie realizacji projektu przy współudziale Partnerów polegającym na:
 wsparciu merytorycznym w tworzeniu projektu i wdrożeniu projektu,
 pomocy w usamodzielnianiu osób przebywających w mieszkaniu, readaptację i powrót
do środowiska,
 wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym osobom które tego wymagają.
Gmina udostępni Partnerowi Starostwu Powiatowemu w Górze 2 miejsca w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.- Informacje o Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.Plik do pobrania: przebudowa_budynku_bylego_internatu_w_m._gora_w_celu_udostepnienia_mieszkan_chronionych.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.