Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Bezpieczne Bankowanie
  • Mistrzowie Agro 2019
  • Bezpieczne podwórze w gospodarstwie rolnym
  • Informacje Starostwa Powiatowego w Górze w „Życiu Powiatu”
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPrzebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych

W oparciu o przekazany przez Powiat Górowski w formie darowizny Gminie Góra budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Górze realizowany jest projekt partnerski „Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych”

Zdjęcie: Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych
Z analizy przedstawionych danych statystycznych krajowych, regionalnych i lokalnych wyraźnie wynika iż istnieje konieczność dostosowania oferty pomocy społecznej w Gminie Góra do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, co przyczyni się do osiągania efektu synergii w zakresie działań
z związanych z usługami społecznymi.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych
z procesem integracji społecznej, osób starszych w Gminie Góra poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych dla liczby 30 osób.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 finansowanych ze środków EFS dotyczących zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki
z ubóstwem.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 791 871,76 zł
Wydatki kwalifikowane razem: 710 266,89 zł
Dofinansowanie: 603 726,85 zł

Planowane jest osiągnięcie wskaźników:
 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne - 1 szt.
 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - ogółem - 4,5 EPC.

Jest to projekt partnerski - Gmina Góra - Lider i Partnerzy: Powiat Górowski, Górowskie
Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”: Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz.


Informacja o Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.Plik do pobrania: przebudowa_budynku_bylego_internatu_w_gorze_w_celu_utworzenia_dziennego_pobytu_osob_starszych.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.