Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ostrzeżenie!
  • Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin
  • Nie wypalaj traw!
  • Nabór wniosków KFS
  • Elektroniczny system płatności
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportZintegrowani

Powiat Górowski w okresie 24 miesięcy od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. w partnerstwie z 10 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego, rozpoczął realizację projektu pn. „ZINTEGROWANI” o numerze umowy: RPDS.09.01.01-02-0049/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zdjęcie: Zintegrowani


Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród uczniów i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego. Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia uzyskać mają lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mają zaplanować swoją dalszą drogę zawodową.
Partnerstwo Powiatu Górowskiego w projekcie zainicjowane zostało w dniu 29 września 2017 r. podpisaniem Listu Intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji projektu Partnerzy planują realizację projektu poprzez 13 Realizatorów: 12 prowadzonych przez siebie SOSW (Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Legnica, Lwówek Śl., Oleśnica, Środa Śl., Wąsosz, 3 z Wrocławia i Ząbkowice Śl.) ) i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Projekt realizowany będzie na obszarze całego województwa dolnośląskiego. W projekcie udział weźmie 732 uczestników (654 aktualnych wychowanków ww. 12 SOSW i 78 absolwentów tych SOSW z ostatnich 2 lat), w tym 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat. CKUiJK w Legnicy organizował i w większości prowadził będzie dla uczestników projektu wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia. W projekcie zaplanowano 14 form wsparcia, które wchodzą w skład usług aktywnej integracji o charakterze:- społecznym (6 instrumentów);- zawodowym (2 instrumenty);- edukacyjnym (2 instrumenty); -zdrowotnym (4 instrumenty).
Powiat Górowski otrzyma dofinansowanie w kwocie nie większej niż 395 123,00 PLN, w tym 302 638,47 PLN dofinansowanie w ramach środków EFS, 35 604,53 PLN dofinansowanie w ramach dotacji celowej budżetu państwa, natomiast 56 880,00 PLN to wkład własny w formie bezkosztowej (niepieniężnej) wynikającej z udostępnienia sal koniecznych do realizacji zajęć projektowych dla uczestników projektu i/lub pracy nauczycieli swojego realizatora.
Realizatorem projektu na terenie powiatu górowskiego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.
W powiecie górowskim w projekcie weźmie udział 36 uczniów w wieku od 12 lat oraz absolwentów Ośrodka. Celem programu jest rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu oraz na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w projekcie ma pomóc uczniom kończącym specjalne ośrodki uniknąć wykluczenia społecznego oraz przystosować ich do życia codziennego. Wśród działań przewidzianych projektem znajdują się również liczne zajęcia terapeutyczne, muzyczne, taneczne, teatralne oraz wycieczki podnoszące umiejętności społeczne np. do teatru, restauracji.
Numer umowy: RPDS.09.01.01-02-0049/17
Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: EFS
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Priorytet: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1. Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Wartość projektu: 13 650 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 13 650 000,00 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 11 602 500,00 PLN
Poziom unijnego dofinansowania w procentach: 85,00
Miejsce realizacji projektu: WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-01
Data zakończenia realizacji: 2020-11-30

Informacje o realizacji projektu:
- Ruszył projekt "Zintegrowani",
- Pierwsza wycieczka w ramach projektu "Zintegrowani",
- "Zintegrowani" realizują kolejne działania projektu,
- Zajęcia zooterapeutyczne w ramach realizacji projektu,
- „Zintegrowani” – kolejne praktyczne zadanie

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.