Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej …
  • Apel Pani Prezes KRUS
  • Spotkanie na szczycie
  • Starosta Górowski informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportIV sesja Rady Powiatu Górowskiego

22 stycznia 2019 r. o godz. 800 w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się IV sesja Rady Powiatu Górowskiego

Zdjęcie: IV sesja Rady Powiatu Górowskiego


W trakcie obrad radni po przyjęciu porządku obrad, przyjęli protokoły z I i II sesji Rady Powiatu Górowskiego oraz wysłuchali obszernego sprawozdania Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego.
Radni rozszerzyli skład Zarządu Powiatu Górowskiego do 4 osób wybierając 9 głosami za, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, radnego Ryszarda Wawera na członka Zarządu Powiatu Górowskiego.
Ponadto radni przyjęli szereg uchwał.
Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od uiszczania opłaty za wydanie prawa jazdy, zwalnia z opłat tych mieszkańców, którzy w związku ze zmianą np. nazwy ulicy czy numeracji domu z przyczyn administracyjnych są zmuszeni do wymiany prawa jazdy. Takie samo rozwiązanie przyjęto w zakresie opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.
Przyjęto także uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Górowski.
Radni wyrazili również zgodę w formie uchwały na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego dla Ośrodka Szkolenia Kierowców ''SŁAWEK''.
Radni uchwalili Powiatowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2022.
Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Zmiana dotyczy miesiąca kwietnia, gdzie w poprzedniej uchwale błędnie znaczono datę Świąt Wielkanocnych.
Radni zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2019 r.
Ustalone zostały także składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu Górowskiego:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji:

1. Szurynowska Mariola - Przewodnicząca
2. Owczarek Grażyna
3. Pietrowiak Ryszard
4. Rogala Andrzej
5. Szmydyńska Urszula
6. Trojanek Grzegorz Aleksander
7. Wawer Ryszard
8. Żłobiński Mirosław

Komisja Geodezji, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Spraw Publicznych:
1. Biernacki Marek - Przewodniczący
2. Czerwiński Jan
3. Kordiak Grzegorz
4. Pietrowiak Ryszard
5. Rogala Andrzej
6. Szurynowska Mariola
7. Szymanowicz Robert

Komisja Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej:
1. Nakoneczny Franciszek - Przewodniczący
2. Bogucki Kazimierz
2. Kordiak Grzegorz
3. Pietrowiak Ryszard
4. Rogala Andrzej
5. Szmydyńska Urszula
6. Trojanek Grzegorz Aleksander
7. Wawer Ryszard
8. Żłobiński Mirosław

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Grzegorz Kordiak – Przewodniczący
2. Marek Biernacki
3. Jan Czerwiński
4. Grażyna Owczarek
5. Robert Szymanowicz.

Po punktach dotyczących odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolnych głosach i wnioskach
Przewodnicząca Rady Powiatu Górowskiego Urszula Szmydyńska zakończyła obrady.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z IV sesji Rady Powiatu Górowskiego


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.