Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego

VIII sesja Rady Powiatu Górowskiego odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1

Zdjęcie: VIII sesja Rady Powiatu Górowskiego


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i par. 14 ust. 1 Statutu Powiatu Górowskiego zwołuję:

VIII Sesję Rady Powiatu Górowskiego, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.

W porządku obrad proponuję:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Górowskiego.
5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
6. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Przyjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019 – 2038.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 r.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego na rzecz Gminy Góra.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/122/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Górowskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.
16. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Górowskim w oparciu o dane z roku 2018 r.
17. Sprawozdanie z wykorzystania środków PFRON przyznanych dla Powiatu Górowskiego na 2018 r. oraz sprawozdanie z realizacji programu 500+ za 2018 r. Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
18. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym powiatu górowskiego za 2018 r.
19. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Górowskiego i poszczególnych Komisji Rady Powiatu Górowskiego za 2018 r.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego za 2018 r.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna urlopowania art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).


Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Ryszard Wawer

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.