Powiat górowski https://www.powiatgora.pl Powiat górowski, województwo dolnośląskie https://www.powiatgora.pl/10878,pomoc-specjalistyczna-on-line.html% Pomoc specjalistyczna on-line https://www.powiatgora.pl/10878,pomoc-specjalistyczna-on-line.html
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze informuje]]>
https://www.powiatgora.pl/10877,aktualna-sytuacja-w-powiecie.html% Aktualna sytuacja w powiecie https://www.powiatgora.pl/10877,aktualna-sytuacja-w-powiecie.html
Informacja na dzień 30 marca 2020 r. godz. 13:50]]>
https://www.powiatgora.pl/10876,edukacja-online-w-szkolach-w-powiecie-gorowskim.html% Edukacja online w szkołach w powiecie górowskim https://www.powiatgora.pl/10876,edukacja-online-w-szkolach-w-powiecie-gorowskim.html
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze wraz z Górowskim Zespołem Nauczycieli Informatyki – siecią współpracy i samokształcenia działającą przy Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Górze systematycznie pomaga wdrażać edukację online w szkołach powiatu górowskiego]]>
https://www.powiatgora.pl/10875,wydzial-komunikacji-i-drog-informuje.html% Wydział Komunikacji i Dróg informuje https://www.powiatgora.pl/10875,wydzial-komunikacji-i-drog-informuje.html
W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i jego dynamicznym postępem a także w nawiązaniu do zgłoszenia operatora MILLA Spółdzielnia w Lesznie o braku pasażerów na liniach użyteczności publicznej ...]]>
https://www.powiatgora.pl/10874,aktualna-sytuacja-w-powiecie.html% Aktualna sytuacja w powiecie https://www.powiatgora.pl/10874,aktualna-sytuacja-w-powiecie.html
Pilna informacja na dzień 30 marca 2020 r. godz. 9:30]]>
https://www.powiatgora.pl/10872,w-kwietniu-na-konta-poplyna-trzynastki.html% W kwietniu na konta popłyną trzynastki https://www.powiatgora.pl/10872,w-kwietniu-na-konta-poplyna-trzynastki.html
W przyszłym miesiącu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych wypłat dla emerytów i rencistów. Do seniorów trafią razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Na Dolnym Śląsku „trzynastki” dostanie 682 250 osób]]>