Powiat górowski https://www.powiatgora.pl Powiat górowski, województwo dolnośląskie https://www.powiatgora.pl/10217,podpisanie-umowy-na-modernizacje-drog-powiatowych.html% Podpisanie umowy na modernizację dróg powiatowych https://www.powiatgora.pl/10217,podpisanie-umowy-na-modernizacje-drog-powiatowych.html
W dniu 16 lipca 2019 roku, pomiędzy Powiatem Górowskim reprezentowanym przez Starostę Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Wicestarostę Grzegorza Kordiaka a przedsiębiorstwem AGO DROGI Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, została zawarta umowa na zadanie pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej przez zastosowanie emulsji asfaltowej i grysów twardych przy użyciu remontera drogowego typu patcher”]]>
https://www.powiatgora.pl/10216,posiedzenie-rady-rynku-pracy.html% Posiedzenie Rady Rynku Pracy https://www.powiatgora.pl/10216,posiedzenie-rady-rynku-pracy.html
16 lipca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy z udziałem Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Wicestarosty Grzegorza Kordiaka, który w radzie zasiada jako przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego]]>
https://www.powiatgora.pl/10215,poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-informuje.html% Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje https://www.powiatgora.pl/10215,poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-informuje.html
W okresie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze funkcjonuje w niezmienionych godzinach pracy. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do sekretariatu w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 65 544 12 77]]>
https://www.powiatgora.pl/10214,kampania-edukacyjna-fundacji-na-rzecz-rozwoju-polskiego-rolnictwa.html% Kampania edukacyjna Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa https://www.powiatgora.pl/10214,kampania-edukacyjna-fundacji-na-rzecz-rozwoju-polskiego-rolnictwa.html
W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”]]>
https://www.powiatgora.pl/10212,wybrano-prezesa-kzn-w-gorze.html% Wybrano Prezesa KZN w Górze https://www.powiatgora.pl/10212,wybrano-prezesa-kzn-w-gorze.html
10 lipca br. w Domu Kultury w Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Niewidomych w Górze. Spotkanie rozpoczęła Prezes Koła Maria Tylicka witając wszystkich bardzo serdecznie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku członka Koła]]>
https://www.powiatgora.pl/10211,graduaton.html% „GraduatON” https://www.powiatgora.pl/10211,graduaton.html
Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.]]>