Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Zespoły Ratownictwa Medycznego w Górze NZOZ „Nowy Szpital we Wschowie”:
- Zespół Specjalistyczny Nowego Ratownictwa Medycznego w Górze
- Zespół Podstawowy Nowego Ratownictwa Medycznego w Górze

adres: 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8,

tel. alarmowy: 112 lub 999

Po zgłoszeniu się dyspozytora nr tel. 999 lub 112 należy podać:
- dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
- powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych),
- kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć),
- kto wzywa ZRM ( imię i nazwisko, numer telefonu),
- odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora,
- wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz