I. Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

1) opracowywanie instrukcji, procedur i innych dokumentów wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;

2) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) przeprowadzanie okresowych kontroli obiegu dokumentów niejawnych.

II. W zakresie realizowanych obowiązków Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega wyłącznie Staroście.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz