Ewidencja kierowców

UWAGA!!! Załączony poniżej wniosek należy wydrukować dwustronnie na pojedynczej kartce formatu A4


Plik do pobrania: 01_wniosek_prawo_jazdy.pdf
Plik do pobrania: 02_zgoda_rodzica_prawo_jazdy.pdf
Plik do pobrania: 03_pelnomocnictwo_prawo_jazdy.pdf

Ewidencja pojazdów

Plik do pobrania: 002_wniosek_o_wydanie_nowego_dowodu_rej.doc
Plik do pobrania: 003_wniosek_o_zwrot_zatrzymanego_dowodu_rejestracyjnego.doc
Plik do pobrania: 004_wniosek_o_dokonanie_wpisu_lub_wykreslenie_wspolwlasciciela.doc
Plik do pobrania: 005_wniosek_o_zastawie_rejestrowym.doc
Plik do pobrania: 006_wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_potwierdzajacego_dane_zawarte_w_dowodzie_lub_karcie.doc
Plik do pobrania: 007_wniosek_o_wydanie_wtornika_kart_pojazdu.doc
Plik do pobrania: 008_wniosek_o_wydanie_wtornika_nalepy_kontrolnej_lub_znakow_legalizacyjnych.doc
Plik do pobrania: 009_wniosek_o_czasowe_wycofanie_pojazdu_z_ruchu.doc
Plik do pobrania: 010_zawiadomienie_o_zbyciu_pojazdu.doc
Plik do pobrania: 011_pelnomocnictwo.doc
Plik do pobrania: 001_wniosek_o_rejestracje_pojazdu.doc

Transport drogowy

Plik do pobrania: 01._wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_drogowego_.pdf
Plik do pobrania: 02._wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_na_przewozy_drogowe_na_potrzeby_wlasne.pdf
Plik do pobrania: 03._wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wykonywanie_regularnych_przewozow_osob_w_krajowym_transporcie_drogowym.pdf
Plik do pobrania: 04._oswiadczenie_do_certyfikatu.pdf
Plik do pobrania: 05._oswiadczenie_o_dobrej_reputacji.pdf
Plik do pobrania: 06._oswiadczenie_o_siedzibie.pdf
Plik do pobrania: 07._oswiadczenie_o_zatrudnieniu_kierowcow.pdf
Plik do pobrania: 08._wykaz_pojazdow.pdf
Plik do pobrania: 09._pelnomocnictwo.pdf
Plik do pobrania: 10_oswiadczenie_w_przypadku_zlozenia_wniosku_o_przedluzenie_zaswiadczenia_i_nie_wystapienie_zmiany_w_wykazie_pojazdow.pdf

Szkolenie kierowców

Plik do pobrania: 01_wniosek_o_wpis_do_ewidencji_instruktorow-wykladowcow.pdf
Plik do pobrania: 02_wniosek_o_wpis_do_rejestru_przedsiebiorcow_prowadzacych_osrodek_szkolenia_kierowcow.pdf

Diagnostyka pojazdów

Plik do pobrania: 01_wniosek_o_wydanie_uprawnienia_diagnosty.pdf
Plik do pobrania: 02_wniosek_o_wpis_do_rejestru_przedsiebiorcow_prowadzacych_stacje_kontroli_pojazdow.pdf

Organizacja ruchu drogowego

Plik do pobrania: wniosek_o_zatwierdzenie_projektu_stalej_lub_czasowej_organizacji_ruchu_na_drogach_publicznych_powiatowych_i_gminnych.pdf

Zarządzanie drogami

Plik do pobrania: oswiadczenie_-_prowadzenie_robot_w_pasie_drogowym.pdf
Plik do pobrania: pelnomocnictwo.pdf
Plik do pobrania: wniosek_na_zajecie_pasa_drogowego_w_celu_wykonania_zjazdu.pdf
Plik do pobrania: wniosek_na_zajecie_pasa_drogowego.pdf
Plik do pobrania: wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_lokalizacje_lub_przebudowe_zjazdu_.pdf
Plik do pobrania: wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_umieszczenie_reklamy.pdf
Plik do pobrania: zgloszenie_awarii.pdf
Plik do pobrania: wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wykorzystanie_drog_w_sposob_szczegolny.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz