Od 28 grudnia 2018 r. obowiązuje uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie powiatu górowskiego


Do celów prowadzenia i kontroli akcji zimowego utrzymania dróg, w tym punktu informacji drogowej w sezonie 2018/2019 wyłonione zostało w wyniku przetargu:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne
„DROGOMEL”
A Skoczylas K Głuszko
Spółka Jawna
56-200 Góra ul. Wrocławska 111
Tel. 65/543 30 61 fax 65/544 17 41

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zimowego utrzymania dróg oraz punktu informacji drogowej (PID):
- Krzysztof Głuszko
- Przemysław Nagański
Tel. kontaktowy: 667724240

Do obowiązków pracowników PID w okresie zimowego utrzymana dróg należy:
1. Kontrola stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem podejmowanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz zgłaszanie gotowości do podjęcia akcji odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach objętych zimowym utrzymaniem.
2. Prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie raportów o przebiegu ZUD.
3. Znajomość prognozy pogody oraz bieżącej sytuacji panującej na drogach.
4. Wzywania i dysponowania sprzętem do zimowego utrzymania dróg.
5. Udzielanie informacji o warunkach przejazdu na drogach i występujących utrudnieniach.

Zimowym utrzymaniem objęto 260,119 km dróg powiatowych w tym I standardem ZUD objęto 56,685km, II standard – 190,483km i III standard – 12,951km.
Do zwalczania śliskości zimowej wyznaczono miejsca niebezpieczne (łuki, wzniesienia, przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania i.t.p.) o łącznej długości 68,131 km.
W niesprzyjających warunkach w uzgodnieniu z zarządcą dróg ilość i zakres odcinków może ulec zmianie (lodowica, szadź). Więcej szczegółów można znaleźć w uchwale nr 75/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie powiatu górowskiego, która wraz z załącznikami jest zamieszczona w poniżej załączonych plikach pdf.

 

Plik do pobrania: 01_uchwala.pdf
Plik do pobrania: 02_plan_zimowego_utrzymania.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz