Od 1 stycznia 2015 r. każdy, kto ma dostęp do telewizji publicznej i posiada telefon komórkowy, może być za darmo powiadomiony przez Regionalny System Ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych.

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:
• ogólne,
• meteorologiczne,
• hydrologiczne,
• stany wód (wodowskazów).
Ponadto, w części „dla kierowców” RSO zawierać może informacje drogowe. Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Regionalny System Ostrzegania jest jedynym takim w Europie systemem bezpośredniego ostrzegania przed zagrożeniami (4 platformy informacyjne o ogólnopolskim zasięgu).
  • Gospodarzem RSO są Wojewodowie (Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego), jest więc wiarygodny i podaje tylko najważniejsze komunikaty dot. zagrożenia i bezpieczeństwa obywateli.
  • Otrzymywanie informacji jest dobrowolne, to obywatel decyduje czy chce otrzymywać komunikaty.
  • Jest systemem o bezpośrednim zasięgu regionalnym co oznacza, że dociera z ostrzeżeniami i informacjami do mieszkańców konkretnych regionów.
  • Jest neutralny technologicznie, tzn. działa na wszystkich dostępnych powszechnie urządzeniach mobilnych.
  • Jest całkowicie darmowy dla obywatela.

Szczegółowe informacje na temat RSO można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Aplikacja do pobrania:
 
play-storeapp-storewinphone
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz