Wykaz klauzul informacyjnych

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań na Stanowisku ds. zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Górze

 

Klauzula informacyjna ZP-1
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent/wykonawca

Klauzula informacyjna ZP-2
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – osoby związane z realizacją zamówienia
z wyłączeniem wykonawcy

Klauzula informacyjna ZP-3
Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz