Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

25 marca 2024 Starosta Górowski Urszula Szmydyńska, Wicestarosta Andrzej Rogala przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wiesława Pospiecha, w obecności Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Natalii Kornickiej podpisali umowę na remonty cząstkowe dróg powiatowych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „Drogomel” A . Skoczylas – K. Głuszko, Spółka Jawna z Góry.

W ramach zadania przewiduje się uzupełnienie ubytków w nawierzchni poprzez wbudowanie ok. 100 ton mieszanki asfaltowej z grysami twardymi remonterem drogowym Patcher i 300 ton masy asfaltowej na gorąco.

Wartość zadania wynosi 343 170,00 zł.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz