schemat

 

Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

Starosta

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Pełnomocnik ds. informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Informatyk

Wicestarosta

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska
 • Wydział Geodezji i Katastru
 • Wydział Komunikacji i Dróg
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami
 • Geodeta Powiatowy
 • Geolog Powiatowy
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych

Sekretarz

 • Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
 • Achiwista

Skarbnik

 • Wydział Finansowy
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz