schemat organizacyjny Starostwa

Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

Starosta

 • Wydział Oświaty
 • Wydział Geodezji i Katastru
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta
 • Geolog Powiatowy
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 • Wicestarosta

  • Wydział Komunikacji i Dróg
  • Wydział Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki nieruchomościami
  • Archiwista
 • Sekretarz

  • Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
 • Skarbnik

  • Wydział Finansowy
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz