Powiat Górowski – powiat w Polsce położony w północnej części województwa dolnośląskiego na granicy z województwami wielkopolskim i lubuskim. Graniczy od północy i północnego wschodu z powiatami leszczyńskim i rawickim, od południowego wschodu graniczy z powiatem trzebnickim, od południa z powiatem wołowskim, od południowego zachodu z powiatem lubińskim, a od zachodu z powiatami głogowskim i wschowskim.

W skład powiatu wchodzą 4 gminy: 2 gminy miejsko-wiejskie: Góra i Wąsosz oraz 2 gminy wiejskie: Niechlów i Jemielno. Sieć osadniczą tworzą 2 miasta – Góra, Wąsosz i 113 miejscowości, w tym 108 wsi.

Jest najmniejszym powiatem pod względem liczby ludności na Dolnym Śląsku – 32 459 mieszkańców. Liczba ludności w gminach:

  • Gmina Góra – 18 458
  • Gmina Wąsosz – 6 769
  • Gmina Niechlów – 4 513
  • Gmina Jemielno – 2 719

Ujemny przyrost naturalny i rzeczywisty powoduje postępujący spadek liczby mieszkańców.
W miastach mieszka 13 251 osób – 40,82% mieszkańców powiatu.

Powiat zajmuje teren o powierzchni 738,27 km2, co stanowi 3,7% powierzchni województwa dolnośląskiego i należy w tym zakresie do powiatów średniej wielkości. Powierzchnia gmin tworzących powiat:

  • Gmina Góra – 266,11 km2;
  • Gmina Wąsosz – 197,11 km2;
  • Gmina Niechlów – 151,03 km2;
  • Gmina Jemielno – 124,02 km2.

Powiat charakteryzuje się jedną z najniższych na Dolnym Śląsku gęstością zaludnienia – 48 osób na km2.

Powiat to obszar szerokich pradolin rzecznych Odry i Baryczy. Łączna długość rzek w powiecie wynosi 230,6 km Największe przepływające przez powiat rzeki: Odra, Barycz, Orla, Kopanica (Polski Rów), Śląski Rów. Zasoby rybne zachęcają do uprawiania wędkarstwa.

Liczne walory przyrodnicze – ponad 70,4% powierzchni powiatu zajmują obszary prawnie chronione, w tym chronione programem Natura 2000. Lasy stanowią 28% powierzchni powiatu. Brak ekspansji przemysłu, a przy tym specyfika terenu (podmokłe tereny) sprawiły, że zachowały się tutaj kompleksy leśne i zespoły wiekowej roślinności.
Tereny obfitują w zwierzynę łowną – aktywnie działa tu kilka kół łowieckich.

Powiat cechuje klimat umiarkowany. Znajduje się on w strefie ścierania się łagodnego klimatu oceanicznego (z zachodu) i klimatu kontynentalnego (od wschodu). Wahania temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, a zimy łagodne.

Głównym surowcem naturalnym jest gaz ziemny, którego złoża szacowano w 2001 r. na ok. 10 mld m³. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wydobywalne zasoby bilansowe wnoszą 3,35 mld m³, a wydobycie w 2015 r. było na poziomie 456,5 mln m³.

W 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 3359 podmiotów gospodarki narodowej.

Na koniec 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie górowskim wynosiła 14,1%.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl