Data i godzina wydania: 14.02.2024 - godz. 18:07
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 61
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień: 3

Ważność: od godz. 18:08 dnia 14.02.2024 do godz. 18:00 dnia 15.02.2024
Obszar: Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie)
Przebieg: Na Baryczy prognozowane jest dalsze utrzymywanie się stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i możliwością niewielkich wzrostów w odcinku ujściowym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 Barycz od Polskiej Wody do ujscia do Odry od 18:08/14.02.2024 do 18:00/15.02.2024. Na Baryczy prognozowane jest dalsze utrzymywanie sie stanow wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanow alarmowych i mozliwoscia niewielkich wzrostow w odcinku ujsciowym. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Data i godzina wydania: 08.02.2024 - godz. 10:44
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 42 z dnia 05.02.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień: 3

Ważność: od godz. 10:45 dnia 08.02.2024 do godz. 09:00 dnia 12.02.2024
Obszar: Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie)
Przebieg: Na skutek spływu wód po występujących oraz prognozowanych opadach deszczu, na Baryczy utrzyma się tendencja rosnąca stanów wody przy przekroczonym stanie alarmowym w Łąkach. W Osetnie także prognozuje się przekroczenie stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia oraz wydłużenia okresu obowiązywania.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 Barycz od Polskiej Wody do ujscia do Odry od 10:45/08.02.2024 do 09:00/12.02.2024. Na skutek splywu wod po wystepujacych oraz prognozowanych opadach deszczu, na Baryczy utrzyma sie tendencja rosnaca stanow wody przy przekroczonym stanie alarmowym w Lakach. W Osetnie takze prognozuje sie przekroczenie stanu alarmowego. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na cztery najbliższe doby na obszarze województwa dolnośląskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu przedkłada prognozę na okres 06.02.2024 r. - 10.02.2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15

 

Data i godzina wydania: 14.02.2024 - godz. 18:07
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 61
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień: 3

Ważność: od godz. 18:08 dnia 14.02.2024 do godz. 18:00 dnia 15.02.2024
Obszar: Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie)
Przebieg: Na Baryczy prognozowane jest dalsze utrzymywanie się stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i możliwością niewielkich wzrostów w odcinku ujściowym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 Barycz od Polskiej Wody do ujscia do Odry od 18:08/14.02.2024 do 18:00/15.02.2024. Na Baryczy prognozowane jest dalsze utrzymywanie sie stanow wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanow alarmowych i mozliwoscia niewielkich wzrostow w odcinku ujsciowym. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu
podaje do wiadomości ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 33 Silny wiatr 1 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu
podaje do wiadomości ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 31 Silny wiatr 2, roztopy 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz