VI kadencja (2018-2023):

I sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.
II sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
III sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
IV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
V sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
- I część obrad

- II część obrad
VI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. 
VII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r.
VIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.
IX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.
X sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.
XI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.
XII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r.
XIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2019 r.
XIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
XV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.
- I część obrad

- II część obrad

XVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 czerwca 2020 r.

XIX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 lipca 2020 r.

XX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 września 2020 r.

- I część obrad

- II część obrad

 XXI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

- wersja z napisami dla osób niesłyszących

XXII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

XXIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

XXIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2021 r.

XXV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r.

XXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.

XXVII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r.

XXVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r.

XXIX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2021 r.

XXX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2021 r.

XXXI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2021 r.

XXXII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2021 r.

XXXIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

XXXIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. 

XXXV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

XXXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2022 r. 

XXXVII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. 

XXXVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

XXXIX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 września 2022 r. 

XL sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2022 r.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz