Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki finansowej i budżetowej powiatu.

2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.

3. Weryfikacja należności budżetowych.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

5. Prowadzenie rachunkowości powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

7. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.

9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

10. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

11. Współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi.

12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

13. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

14. Realizacja kontroli zarządczej.

15. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku.

16. Sprawy związane z realizacją budżetu powiatu.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz