Barycz

Jedna z głównych rzek powiatu - prawy dopływ Odry.

Płynie w kierunku zachodnim, uchodzi do Odry w okolicach Głogowa. Rzeka płynie doliną, z bardzo małym spadkiem (ok. 0,035%). Rozległe obszary podmokłe z dużymi kompleksami leśnymi są miejscem wymarzonym dla ptactwa. Także doskonałe miejsce do rekreacji. Coraz większym powodzeniem cieszą się tu spływy kajakowe. Płynąc kajakiem można podziwiać nadbrzeżne krajobrazy i zróżnicowaną roślinność. W spokojnym nurtcie rzeki spotkamy łabędzia niemego, kaczki, a także perkozy i rybitwy. O czystości środowiska świadczy choćby to, że można tu spotkać aż 13 gatunków chronionych płazów. Po drodze miniemy kilka mostów i śluz pamiętających czasy poprzedniego stulecia. Rzeka to także miejsce dla miłośników wędkarstwa.


Odra

Wędkowanie na Odrze...

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz