Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2019 r. do dnia 31.01.2021 r.

Zdjęcie: Dyżury aptek od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa, Wójta Jemielna i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Rada Powiatu Górowskiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie górowskim na okres od dnia 1.02.2019 r. do dnia 31.01.2021 r.
W poniżej załączonych plikach .pdf znajdują się: treść uchwały oraz harmonogramy dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra oraz Wąsosz w okresie od dnia 1.02.2019 r. do dnia 31.01.2021 r.


Plik do pobrania: uchwała nr iii-20-2018
Plik do pobrania: załącznik nr 2 do uchwały iii-20-2018
Plik do pobrania: załącznik nr 3 do uchwały iii-20-2018
Plik do pobrania: uchwała nr iv-29-2019
Plik do pobrania: harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz