Oświata

Instytucje centralne i wojewódzkie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dolnoślaska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Górowski
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze: 
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Górze
- Biblioteka Pedagogiczna w Górze
- Pracownia Historii Ziemi Górowskiej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę Góra
Przedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze 
Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie
Szkoły i placówki prowadzone przez gminę Wąsosz
Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu
Szkoły i placówki prowadzone przez gminę Niechlów
Zespół Szkół w Niechlowie
Szkoła Podstawowa w Sicinach
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę Jemielno
Szkoła Podstawowa w Jemielnie
Szkoła Podstawowa w Irządzach
Inne podmioty związane z edukacją w powiecie górowskim
Fundacja Pomocy Szkole im. E.Machniewicza
Inne przydatne linki
Mapa szkół zawodowych

 

Kultura

Instytucje centralne i wojewódzkie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dolnoslaska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
Dolnośląski zasób Biblioteczny ALEPH
Instytucje kultury w powiecie górowskim
Dom Kultury w Górze
Biblioteka Miejska w Górze
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu
Zespół Placówek Kultury - Biblioteka Publiczna w Wąsoszu
Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Gminna Biblioteka w Niechlowie
Gminny Osrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie 
Inne linki związane ze sferą kultury
Filia Dolnoślaskiej Biblioteki Pedagogicznej w Górze
Pracownia Historii Ziemi Górowskiej   

 

Sport

Instytucje centralne i wojewódzkie
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk"
Sport na terenie powiatu górowskiego
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze
Ośrodek Kultury Fizicznej w Górze

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz