Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, a w szczególności:

1. Informowanie Starosty, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;

2. Monitorowanie sposobu realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratorów w dziedzinie danych osobowych;

3. Dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratorów danych osobowych, a w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania;

4. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i przedstawianie ich wyników administratorom danych osobowych;

5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących;

6. Prowadzenie wewnętrznych rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz