Wiem, co podpisuję

Prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej kampania pt. ,,Wiem co podpisuję" ma na celu uświadomienie konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również zapoznanie z prawami i obowiązkami konsumentów (szczególnie 60+) w życiu codziennym przy zawieraniu umów i konsekwencjami pochopnych decyzji oraz brakiem dochowania należytej staranności na etapie zawierania umowy


Kampania UKE pt. "Wiem co podpisuję" jest odpowiedzią m.in. na dużą skalę nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych odzwierciedloną również w liczbie spraw prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Kampania skierowana jest głównie do seniorów.
Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na nieuczciwe praktyki rynkowe niektórych przedstawicieli firm telekomunikacyjnych. Podszywanie się pod dotychczasowego dostawcę usług w celu nakłonienia do podpisania nowej umowy i utrudnianie zapoznania się z dokumentami przed ich podpisaniem to najczęstsze nieczyste zagrywki firm telekomunikacyjnych. Jak uniknąć problemów i nie dać się oszukać? Zapraszamy do zapoznania się z filmem zrealizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz z ulotką zawartą w poniżej załączonym pliku pdf.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl