Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Górowski
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
NIP 693-19-57-453
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Górze
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

 

Konta bankowe


Bankową obsługę Powiatu Górowskiego i jego jednostek organizacyjnych prowadzi DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15 C; 02-676 Warszawa
www.dnb.pl

Powiat Górowski:
61 2190 0002 3000 0058 3127 0101

Starostwo Powiatowe w Górze:
68 2190 0002 3000 0048 3203 0101

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
41 2190 0002 3000 0048 3203 0102

Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste:
14 2190 0002 3000 0048 3203 0103

Depozyty:
57 2190 0002 3000 0048 3203 0105

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz