Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

Starosta Górowski Anna Kolibek, Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Pospiech podpisali dziś umowę na realizację zadania „Koszenie skarp rowów i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Górowskiego w roku 2021”. Wykonawcą prac jest firma Gospodarstwo Rolno-Rybne Usługi i Handel Andrzej Zalewski z Czerniny Dolnej.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz