Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze wraz z Górowskim Zespołem Nauczycieli Informatyki – siecią współpracy i samokształcenia działającą przy Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Górze systematycznie pomaga wdrażać edukację online w szkołach powiatu górowskiego.

Edukacja online lub też edukacja na odległość zwana e-learningiem to nowoczesna metoda nauczania, w której nauczyciel i uczeń są od siebie oddaleni, a przekaz informacji opiera się na wykorzystaniu technik komputerowych oraz Internetu. Nauczyciel zapewnia uczniowi materiały do nauki poprzez technologie informacyjne, multimedia, Internet czy wideokonferencje prowadząc tak zwane szkolenia e-learning. Wiele naszych szkół świetnie radzi sobie z narzędziami do prowadzenia e-learningu wykorzystując do tego celu bezpłatne narzędzia jakie zapewnia Googe Suite wcześniej znane jako Google dla szkół i uczelni.


W ostatnim czasie wiele szkół skorzystało bądź na dniach skorzysta ze szkoleniowych rad pedagogicznych - LO w Górze, SP 1 w Górze, SP 3 w Górze, ZS w Niechlowie, SP w Ślubowie, ZSPiP w Czerninie, SP w Jemielnie, SOSW w Wąsoszu. Szkolenia prowadzone są przez Jacka Figla nauczyciela-konsultanta PODN w Górze oraz członków GZNI. Są one poświęcone wykorzystaniu narzędzi Google Suite w nauczaniu zdalnym. Na bieżąco udzielamy w tym zakresie potrzebującym szkołom konsultacji.

Jak szkoły oceniają te narzędzia? Przykładem niech będzie list napisany przez dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach Leszka Steckiego:

„…nauczyciele, uczniowie, rodzice stanęli na wysokości zadania i rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć online. Nie mieliśmy większych problemów z logowaniem do kont czy też do Meet. Świetnie poradzili sobie wszyscy. We wszystkich klasach w tym również w przedszkolu udało się nawiązać połączenie online. Nauczyciele planują zajęcia i wspólnie z uczniami jak i rodzicami prowadzą video lekcje lub video konferencje. W imieniu własnym moich współpracowników dziękuję Panu za pomoc i dobre rady. Bardzo dobre narzędzie do pracy online. Rodzice dzieci przedszkolnych i klas I III świetnie sobie poradzili nie ma żadnych obaw. Jedynym problemem jest łącze internetowe ale dajemy sobie radę”

Zapraszamy kolejne szkoły do skorzystania z naszej pomocy.
Bernard Bazylewicz,
Jacek Figiel

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz