Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W II kwartale 2020 r. na terenie powiatu, świadczeniodawcy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ.

Harmonogram świadczeń stanowi załącznikJednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo, w tym „w porozumieniu z właściwymi dyrektorami OW NFZ całkowite zawieszenie udzielania świadczeń w mammobusach i dentobusach”.

Informuje Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
DOW NFZ

Plik do pobrania: gorowski.pdf

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz